مدیر سایت: 

حسام بذرافکن

کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی از دانشگاه چمران

کارشناس حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی


مدیر علمی سایت:

فریبا پاداش

کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی از دانشگاه آزاد اصفهان

کارشناس و مشاور حوزه سلامت شغلی و ارزیابی های سازمانی


نویسندگان سایت:

محمد اصلان پور 

کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی از دانشگاه چمران

کارشناس جذب و استخدام منابع انسانی


اطلاعات تماس با ما :     ۰۹۱۳۱۰۲۷۰۴۱    ۰۹۱۰۱۰۲۷۰۴۱     ۰۹۱۳۳۱۹۱۸۰۳

 کانال تلگرام روانشناسی صنعتی و سازمانی:    ioweb@

به ما بپیوندید …