فعالیت عمده این سایت، ترویج دانش جاری در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی، رفتار سازمانی و مدیریت است. مطالب استفاده در صفحات این سایت دست اول بوده و از منابع معتبر استفاده شده است.

فعالیت دیگر این سایت، ارائه پرسشنامه های معتبر در زمینه روانشناسی صنعتی و سازمانی، رفتار سازمانی و مدیریت و همچنین ارائه آموزش های دانشجویی و مدیریتی است. پکیج های آموزشی SPSS و AMOS  از ویژگی های آموزشی این سایت است.

پوسترهای آموزشی و اسلایدهای زیبا را نیز می توانید در این سایت بیابید و از آن ها لذت ببرید.

از دیدارتان خوش وقتیم

مدیر سایت: 


حسام بذرافکن

  • کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه چمران اهواز
  • کارشناس توسعه منابع انسانی
  • عضو پیوسته سازمان نظام روانشناسی ایران (10094)
  • دارای گواهی فعالیت حرفه ای از سازمان نظام روانشناسی ایران (شماره پروانه: 4442)
  • مسئول ارزیابی ادراکی صنایع قطعات سازی وزرات نیرو و قدرت (91 الی 93)
  • سرپرست ریاست آموزش و توسعه منابع انسانی (93 الی 97)

مشاور و نویسنده سایت:

فریبا پاداش

کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی از دانشگاه آزاد اصفهان

کارشناس و مشاور حوزه سلامت شغلی و ارزیابی های سازمانی


مقالات من


1- پیش بینی میل به ماندن در شغل و میل به ماندن در سمت بر اساس رضایت کلی از شغل و تعهد سازمانی و مولفه هاي سه گانه بالفور و وکسلر در کارکنان صف یک شرکت صنعتی (1389)/دومین کنگره دوسالانه ی روان شناسی صنعتی سازمانی ایران.

2- هوش معنوی و احساس سرزندگی با نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی (1390)/ کنگره انجمن ملی روان‌شناسی بالینی ایران.

3- علل ترك شغل کارکنان جوان در یک سازمان خدماتی غیردولتی (بررسی موردي)(1390)/ مجله: روان شناسی تحلیلی شناختی/ مقاله 8، دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 85-96.

4-تحلیل ساختاری تعارض کار- خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روانی (1390)/ فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده/ سال اول/ زمستان 1390، مقاله پژوهشی اصیل.

5- ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاخ در دانشجویان (1392)/ مجله مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان/ مقاله 1، دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 175-204.نویسنده سایت:

محمد اصلانپور 

کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی از دانشگاه چمران

کارشناس جذب و استخدام منابع انسانی


اطلاعات تماس با ما :     09131027041    09101027041     09133191803

 کانال تلگرام روانشناسی صنعتی و سازمانی:    ioweb@

به ما بپیوندید …