تجزیه و تحلیل شغل یا Job Analysis، ممکن است به ظاهر یک مبحث خشک و رسمی و تئوریک و بدون کاربرد جدی عملی، به نظر برسد. اما اگر کمی دقیق‌تر فکر کنیم، از جمله بخش‌های مهم حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی است که همه‌ی ما به شکلی با آن درگیر بوده‌ایم.

دوست شما که مدیر یک شرکت بازرگانی است، به شما می‌گوید که در جستجوی یک همکار جدید به عنوان مسئول دفتر و دستیار مدیرعامل است و از شما می‌خواهد که اگر کسی را می‌شناسید، به او معرفی کنید. طبیعی است که شما خواهید پرسید: چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

تجزیه و تحلیل شغل، شرح خلاصه وظایف و مسئولیتهای شغل، رابطه آن شغل با مشاغل دیگر، دانش و مهارتهای لازم برای انجام دادن آن، و شرایط کار است.
هنگام تجزیه و تحلیل شغل باید توجه داشت که شغل را آنچنان که انجام می شود گزارش کرد، نه آنچنان که در گذشته انجام می شده یا آنچنان که باید انجام شود، یا آنچنان که در سازمانها و مؤسسات مشابه دیگر انجام می شود.
مطالعه و بررسی اینکه شغل چگونه باید انجام گیرد، معمولاً بعد از تجزیه و تحلیل شغل صورت می پذیرد و وظیفه ای است که بر عهده متخصصان روش سنجی یا مهندسان صنایع است.
مراحل تجزیه و تحلیل شغل:
1.بررسی کلی سازمان- کل سازمان بررسی می گردد تا معلوم شود مشاغل فعلی با بافت و اهداف کلی آن هماهنگی و مطابقت دارد یا خیر.
2 .تعیین منظور از تجزیه و تحلیل شغل و موارد استفاده آن
3.انتخاب مشاغل بطور نمونه
4 جمع آوری اطلاعات در باره هر شغل و خصوصیاتی که شاغل آن باید دارا باشد تا بتواند از عهده کارش برآید.
5 .تنظیم شرح شغل
6.تنظیم شرایط احراز شغل
7.طراحی شغل تنظیم وظایف و مسئولیتها در یک شغل یا گروهی از مشاغل وابسته به یکدیگر به نحوی است كه حداکثر بازدهی به دست آید و باعث رضایت، رشد و پیشرفت و در نهایت بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان شود.
8 .ارزیابی و اصلاحات لازم

روشهای تجزیه و تحلیل شغل:

1- مشاهده مستقیم، 2- مصاحبه، 3- پرسشنامه، 4- مصاحبه گروهی، 5- نشست با متخصصان، 6- ثبت وقایع، 7- پرسشنامه تجزیه و تحلیل سمت ( PAQ- Post Analysis Questionnaire )

در این طرح “تیم راهبرد” از مدل استاندارد ONET بهره می گیرد که به توصیف دقیقی از کلیه مشاغل شرکت شما منجر می گردد.

فرم سفارش پروژه

جهت سفارش این پروژه فرم زیر را تکمیل بفرمایید: