فرم درخواست همکاری

3,100 تومان

فرم مفصل درخواست همکاری


 1. مشخصات فردی
 2.  نام و نام خانوادگی همسر:
 3. وضعیت جسمانی
 4. مدارج  و تحصیلات دانشگاهی:
 5. دوره های آموزشی
 6. موفقیت های ویژه کاری ( نشان ملی،لوح تقدیر ، دیپلم افتخار و…)
 7. توانایی‌ها
 8. اهم تجربه ها و سابقه های کاری (به ترتیب اولویت)

در فرم مفصل درخواست همکاری، موارد زیر و موارد مهم دیگری به طور مفصل با گزینه های متعدد و جداول منظم طراحی و آماده استفاده در خصوص استخدام و گزینش و یا ارسال درخواست همکاری می باشد.

توضیحات

فرم مفصل درخواست همکاری


 1.   مشخصات فردی
 2.  نام و نام خانوادگی همسر:
 3. وضعیت جسمانی
 4. مدارج  و تحصیلات دانشگاهی:
 5. دوره های آموزشی
 6. موفقیت های ویژه کاری ( نشان ملی،لوح تقدیر ، دیپلم افتخار و…)
 7. توانایی‌ها
 8. اهم تجربه ها و سابقه های کاری (به ترتیب اولویت)   

در فرم مفصل درخواست همکاری، موارد فوق و موارد مهم دیگری به طور مفصل با گزینه های متعدد و جداول منظم طراحی و آماده استفاده در خصوص استخدام و گزینش و یا ارسال درخواست همکاری می باشد.

 

اطلاعات بیشتر

فرم های منابع انسانی

فرم های اداری, فرم های کارگزینی, فرم های منابع انسانی

اطلاعات فروشنده