پرسشنامه نگرش سنج استاندارد ۳۴۰۰۰

5,500 تومان

 پرسشنامه سنجش نگرش های منابع انسانی بر اساس استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی

آخرین ویرایش (زمستان ۱۳۹۷) فرم ۱۱۲ سوالی

 

مدل ۳۴۰۰۰ از پنج سطح تشکیل شده است که این سطوح، برنامه های متوالی و مستمر برای بهبود استعدادها، توسعه منابع انسانی اثربخش، و مدیریت موفق سرمایه های انسانی سازمان می باشد. هر سطح بلوغ یک مرحله تکاملی است که سطحی از شایستگی ها را برای بهبود منابع انسانی سازمان ایجاد و نهادینه می کند. در بخش نتایج هر سطح شامل سه متغیر می شود که در صورت عملکرد بهینه فرآیندهای ۱۶گانه منابع انسانی، وضعیت آنها  در قالب ۱۲ نتیجه در سازمان بهبود می یابد.

پرسشنامه ۳۴۰۰۰

همراه با کلید و توضیحات تکمیلی

توضیحات

پرسشنامه سنجش نگرش های منابع انسانی بر اساس استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی

آخرین ویرایش (زمستان ۱۳۹۷) فرم ۱۱۲ سوالی

همراه با :

 • دو نوع پاسخنامه مجزا
 • فرمت سوالات در فایل اکسل
 • فرمت سوالات در فایل word
 • پرسشنامه هوشمند اکسل
 • کلید آزمون
 • توضیحات لازم در خصوص آیتمها

نگرش های شغلی کارکنان در استاندارد ۳۴۰۰۰ از متغیرهای زیر تشکیل شده است:

 • رضایت شغلی (JS) ۱- ۳۳
 • تعهد سازمانی
 • ماندگاری و عدم تمایل به ترک خدمت
 • بهداشت روانشناختی
 • نبود اعتیاد به کار
 • تعادل کار و زندگی
 • عجین شدن با شغل | پیوندکاری
 • اشتیاق و پیوند سازمانی
 • حمایت سازمانی ادراک شده
 • هویت سازمانی
 • نبود رفتارهای ضد شهروندی
 • رفتارهای شهروندی

  حجم فایل:    ۹m

  رمز فایل:     ioweb.ir

اطلاعات فروشنده