مطالب توسط حسام بذرافکن

ایجاد محیط کاری مثبت گرا

مقدمه ای در خصوص محیط کاری مثبت گرا با وجود اینکه فشار های رقابتی بر بیشتر سازمان ها هیچگاه تا این حد شدید نبوده، اما حداقل در برخی از سازمان ها شاهد تغییر رویکرد جالبی هستیم که هم در زمینه تحقیقات رفتار سازمانی نمود پیدا کرده و هم در زمینه شیوه های مدیریتی. بعضی سازمان […]

کمک به کارمندان در متوازن کردن تضادهای زندگی – کار

تضادهای زندگی – کار در دهه ۱۹۶۰ یا ۱۹۷۰ کارمندان به طور معمول از روز دوشنبه تا جمعه در محل کار حاضر می شدند و هر روز ۸ تا ۹ ساعت کار می کردندو محل و ساعات کار کاملا مشخص بود. اما این روش دیگر برای خیل عظیمی از نیروی کار امروزی کاربرد ندارد و […]

نقش ها و مهارت های مدیریتی مدیران

نقش های مدیریتی هنری مینتزبرگ ، دانش آموخته دانشگاه ام. آی. تی ، در اواخر دهه ۱۹۶۰ پنج مدیر اجرایی را به دقت مورد مطالعه قرار داد تا کار مدیران اجرایی را مشخص کند. او بر اساس مشاهداتش به این نتیجه رسید که مدیران در شغل خود ۱۰ نقش – یا محموعه رفتارهای – متفاوت […]

آیا این نوع برخورد با کارمندان درست است؟ (مهارت های ارتباطی)

آیا این نوع برخورد با کارمندان درست است؟ مدیران مرتکب اشتباهات بسیاری می شوند. برخی از این اشتباهات ناشی از بی تجربگی است و بعضی دیگر نتیجه فقدان دانش. باقی هم نادانی افراد محسوب می شود. با این وجود کمتر پیش می آید که اشتباهات احمقانه ای مثل آنچه مدیران شرکت تجهیزات امنیتی خانه آلارم […]

درس ۱۹؛ قدرت و نظارت 

بخشی از قرارداد غیررسمی پیوستن به سازمان (یا یک گروه)، که هدف مشخص دارند، این است که فرد قدری از آزادی خود را از دست می دهد. بنابراین دستیابی به یک مصالحه جمعی جهت دادن تلاش ها در جهتی معین، واداشتن افراد به انجام کارهایی که مایل به انجام آن نیستند و به معنایی اعمال […]

درس ۱۸؛ تصمیم گیری سازمانی

تصمیم گیری سازمانی: فرآیندی است برای انتخاب اعمال و اقداماتی که در جهت رفع مشکلات سازمانی بکار گرفته می شود. این فرایند توسط یک فرد یا یک گروه انجام می گیرد (تفاوت های بسیاری در این خصوص وجود دارد که تصمیم گیری فردی یا گروهی باشد). فرایند تصمیم گیری: « چه می خواهیم؟—–  راه حل […]

درس ۱۷؛ تعریف پایگاه

پایگاه (status) “اس تی تس“ آخرین جنبه ساختار گروهی که انتظاراتی را در خصوص رفتار مناسب فراهم می کند، پایگاه است. پایگاه به معنای مرتبه یا ارزش فرد در محیط گروهی، سازمانی و یا اجتماعی است، که بدین سبب جنبه بیرونی (نمود در جامعه) دارد و با سمت شغلی متفاوت است. پایگاه توسط گروه تعیین می شود به […]

درس ۱۶؛ارزش ها و هنجارها

تفاوت ارزش و هنجار دو مفهوم ارزش و هنجار از مفاهیم اصلی و اساسی جامعه شناسی می باشند. مطالعه و بحث در مورد ارزش و هنجار از دو جهت مهم می باشد. یکی اینکه در متون جامعه شناسی و در بین صاحب نظران علم جامعه شناسی فضای مفهومی آن کاملاً مشخص و متمایز نشده است. […]

درس ۱۵؛ تعریف نقش

 تعریف نقش و مسائل مرتبط با نقش نقش یکی دیگر از مضامین بنیادی در رفتار سازمانی است و اگربه درستی تعریف گردد، بسیاری از مفاهیم دیگر را توضیح می دهد. تعریف نقش از آن جهت اهمیت دارد که با بسیاری از مباحث مهم دیگر در رفتار سازمانی در ارتباط است؛ از آن جمله؛ تجزیه و […]

درس ۱۴؛ ارتباط بین فردی

موضوع ارتباط بسیار بسیار گسترده و پیچیده است اما در این درس مقدمه کوتاهی از موضوع ” ارتباط در سازمانها” ارائه می گردد. ارتباط به معنای انتقال اطلاعات میان افراد است. قلب یک سازمان کارآمد ارتباطات کارآمد است چرا که ۵۰ تا ۹۰ درصد زمان ها در یک محیط کاری و سازمانی صرف برقراری ارتباط […]