مطالب توسط حسام بذرافکن

درس ۳؛ فلسفه سازمان

چرا افراد گرد هم جمع می شوند و در گروه ها سازمان می یابند. پیش از هر چیز بهتر است یک روانشناس صنعتی بداند که فلسفه تشکیل شدن یک سازمان چیست> همانطور که گفتیم، دانش اصلی روانشناسی صنعتی سازمانی مطالعه رفتار انسان در محیط سازمان است. ابتدا بدانیم فلسفه وجودی سازمان چیست> روشن شدن این […]

درس 2؛ محیط کار و دانش مورد نیاز

درس دوم  روانشناس صنعتی سازمانی در چه محیطی فعالیت می کند، با چه کسانی سرو کار دارد و چه وظایفی بر عهده اوست. محیط کار روانشناس ص.س: یک سازمان اداری یا یک محیط صنعتی (تولیدی یا خدماتی) با چه افرادی سروکار دارد؟: کارگران. کارمندان. مدیران. چه وظایفی دارد؟: 1- بخشی از وظایف وی شامل ارزیابی کردن یا پایش محیط […]

درس اول: روانشناس صنعتی و سازمانی بشویم؟

معرفی روانشناسی صنعتی و سازمانی[1] از جمله واژگان غریب در زبان فارسی است. ولی نه همان قدر که واژه روانشناسی خود نامانوس و دور از ذهن است. همانطور که کسی دقیقا نمی داند، تفاوت روانشناس بودن و مشاور بودن در چیست (در فرهنگ عامه) و البته توضیح دادن آن تفاوت هم، آسان نیست! کسی هم دقیقا […]