کوتاه درباره کانون کنترل

/
محققان درباره توانایی فرد در کنترل محیط از دیدگاه های مختلف و ت…

کوتاه درباره عزت نفس

/
عزت نفس[1]        احساس ما از خویشتن و آن چه را که در مورد خود …

فرسودگی شغلی و راه های مقابله با آن

/
قسمت عمده ای از زندگی روزانه هر شخص صرف اشتغال به کار می شود. ف…

کوتاه درباره رفتارهای ضدتولید

/
انواع رفتارهای ضدتولید انواع رفتارهای ضدتولید عبارتند از : پرخاشگری فی…

شایعه پراکنی

/
شایعه پراکنی سیستم رسمی تنها شبکه ارتباطی در گروه یا سازمان ن…

شایعه سازی در محیط کار : چهار هوک ستی

/
با وجود اینکه معمولا شایعات بی خطر هستند، اما ممکن است پیامد ه…

استرس شغلی: مبانی نظری

/
مقدمه و تعاریف امروزه استرس[1] در محیط کار، یکی از دغدغه ­های اساسی…

چهارچوب های نظری و مدل های استرس

/
مطالعاتی که در زمینه استرس شغلی و یا استرس حرفه انجام گرفته …

منابع استرس

/
استرس جزئي از زندگي بشر و اجتناب ناپذير است. گذران اوقات زندگي انسان در…

پیامد های منفی استرس شغلی

/
استرس شغلی همانگونه که تاثیرات منفی بر روی فرد دارد، کل سازمان را…