کنترل و مقابله با استرس

/
اشخاصي كه درباره استرس اطلاع كمي دارند، اغلب آن را نوعی نيروي خارجي نيرو…

نقش تفاوت های فردی در تحمل تعارض کار- خانواده

/
ویژگی های فردی و شخصیتی، عوامل و فاکتورهای مهمی هستند که با سطوح تعارض کار/خا…

پیامدهای منفی خانوادگی - اجتماعی نوبتکاری و کارکنان اقماری

/
کار اقماری معمولاً بر اساس دو روز کار و یک روز استراحت و یا …

پیامدهای منفی تعارض کار-خانواده

/
تحقیقات قابل توجهی به پیامدهای تعارض کار/خانواده، مخصوصاً به نگرش ه…

تعارض کار-خانواده: تعاریف نظری

/
تعارض کار- خانواده: مبانی نظری   تقابل میان کار و خانواده یکی از موض…

مقدمه: تعارض کارخانواده در کارکنان اقماری شرکت های حفاری

/
مقدمه تعارض کار- خانواده به عنوان یکی از مهمترین فشارزا های …

آسیب‏ شناسی سازمانی

/
مقدمه براساس مطالعات روانشناسان صنعتي و سازماني و محققين مد…

راهکارهای کاهش استرس شغلی

/
اول اینکه از استرسهایتان حرف بزنید:  یک آدم صبور و دهن‌قرص، گیر بیاورید …

پیشگیری از استرس شغلی

/
هیچ رویکرد استاندارد شده ای برای توسعه یک برنامه پیشگیری استرس وجود ند…

استرس شغلی و مدیریت آن

/
در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمانها مورد توجه بسیار وا…