کوتاه درباره کانون کنترل

/
محققان درباره توانایی فرد در کنترل محیط از دیدگاه های مختلف و ت…

فرسودگی شغلی و راه های مقابله با آن

/
قسمت عمده ای از زندگی روزانه هر شخص صرف اشتغال به کار می شود. ف…

بهداشت رواني، شناسايي نيازها ي رواني و نقش استرس

/
بهداشت به معناي به داشتن؛ ويا نيكو نگه داشتن و يا بهتر مراقبت …

استرس شغلی: مبانی نظری

/
مقدمه و تعاریف امروزه استرس[1] در محیط کار، یکی از دغدغه ­های اساسی…

چهارچوب های نظری و مدل های استرس

/
مطالعاتی که در زمینه استرس شغلی و یا استرس حرفه انجام گرفته …

منابع استرس

/
استرس جزئي از زندگي بشر و اجتناب ناپذير است. گذران اوقات زندگي انسان در…

پیامد های منفی استرس شغلی

/
استرس شغلی همانگونه که تاثیرات منفی بر روی فرد دارد، کل سازمان را…

کنترل و مقابله با استرس

/
اشخاصي كه درباره استرس اطلاع كمي دارند، اغلب آن را نوعی نيروي خارجي نيرو…

پیامدهای منفی خانوادگی - اجتماعی نوبتکاری و کارکنان اقماری

/
کار اقماری معمولاً بر اساس دو روز کار و یک روز استراحت و یا …

پیامدهای منفی تعارض کار-خانواده

/
تحقیقات قابل توجهی به پیامدهای تعارض کار/خانواده، مخصوصاً به نگرش ه…