, , ,

درباره رضایت شغلی: Job Satisfaction

امروزه این حقیقت به خوبی روشن شده است که،‌ نگه داشت کارکنان به ویژه کارکنان دانشی و به عبارتی سرمایه های با ارزش سازمان، ابعادی وسیعتر از ارتباط دادن انسان با حقوق و مزایای دریافتی مادی، یا صرفا تأمین بهداشت و ایمنی در محیط کار دارد. نباید چنین…
, ,

راهکارهای کاهش فرسودگی شغلی: برای مدیران

  كاهش و از بین بردن استرسهای موجود در محیط كار؛ حمایت خانواده،‌ دوستان و همكاران از افراد مبتلا به فرسودگی شغلی؛ تغییر شرایط كاری نامساعد و نامطلوب؛ استفاده از روش مدیریت زمان ؛ آموختن و استفاده از روشهای كارآمد برای انج…
, , ,

چگونه انگیزه کارکنان را حفظ کنیم؟

یکی از مزیت های سازمان های پیشرو و موفق داشتن نیروی انسانی برانگیخته است. انگیزه به کارکنان نیرو و جهت می دهد تا همواره با روحیه بالا با انجام بهینه وظایف شغلی، تولید و بهره وری سازمان خویش را به پیش ببرند. در آینده سازمان ها (و جوامع) بر اساس …
,

دلبستگی شغلی و مشارکت کارکنان

اعتقاد سنتی مبتنی بر آن است که مشارکت سبب رضایت کارکنان شده و این امر به نوبه ی خود منجر به افزایش بهره وری می شود ولی این تفکر بسیار ساده انگارانه است (کامینگز و وارلی، 1385). برنامه تحول مشارکت کارکنان می تواند رضایت و سلامت کارکنان (در صورت…