سرمایه اجتماعی

/
سرمایه اجتماعی یک مزیت رقابتی[1]    منظور از سرمایه اجتماعی شب…

جايگاه مديران و كارشناسان در فرآيند تصميم‌گيري

/
مطلب از: سيد هاشم هدايتي@ 1-  تصميم‌گيري (Decision Making) از جمله اصول…

التزام کارمندان

/
التزام کارمندان ( Employee Involvment) دقیقا چه مفهومی دارد ؟ ت…

عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری

/
تفاوت های فردی و قیود سازمانی پس از بررسی مدل های تصمیم گیری عا…

تعصبات و خطاهای رایج در تصمیم گیری

/
مردم بر اساس عقلانیت محدود تصمیم گیری می کنند، اما تحقیقات بسیاری نش…

رابطه بین ادراک و تصمیم گیری فردی

/
اشخاص در سازمان ها تصمیم گیری می کنند، بدین صورت که از میان دو یا چند…

درباره يادگيري سازمانی

/
يادگيري يادگيري از سه بعد مورد توجه قرار مي‌گيرد: - سطوح يادگير…