کمال گرایی در سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی

/
کمال گرایی معمولا با سطوح انتظارات بالا از خود شناخته می شود. ص…

کوتاه درباره کانون کنترل

/
محققان درباره توانایی فرد در کنترل محیط از دیدگاه های مختلف و ت…

سرمایه اجتماعی

/
سرمایه اجتماعی یک مزیت رقابتی[1]    منظور از سرمایه اجتماعی شب…

کوتاه درباره خوش‌بینی

/
خوش‌بینی[1]        در مورد مفهوم خوش بینی دو نوع مفهوم سازی متفاو…

کوتاه درباره خودکارآمدی

/
خودکارآمدی[1]        بسیاری از رفتارهای انسان با ساز و کارهای نفوذ بر خ…

پرخاشگری

/
تعاریف پرخاشگري1 روانشناسانی كه اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی …

هوش و تعاریف هوش

/
هوش[1] کلمه هوش به همان قدمت وجود انسان است و به طور سمبلیک با مهارت…

ارتباطات الکترونیکی: بخش دوم

/
شبکه های اجتماعی ارتباطات در هیچ بخشی بیشتر از شبکه سازی مت…

ارتباطات الکترونیکی: بخش اول

/
در سازمان های امروزی، ارتباط الکترونیکی غیر قابل اجتناب بوده وحتی در 71 د…

ارتباط غیر شفاهی

/
هر وقت پیامی را به صورت شفاهی به فردی منتقل می کنیم، پیام غیر شفاه…