8 اشتباه انسان‌های باهوش

/
حتماً آدم‌ های بسیار باهوش و توانمندی را می‌شناسید که هیچ کار مفیدی ا…

بازخورد جویی و روش های جستجوی بازخورد

/
آشفورد و کامینگز[1] در سال 1983، مفاهیم قدیمی راجع به بازخورد را …

دین و شغل

/
دین مساله بسیار حساسی است. نه تنها افراد مذهبی و غیر مذهبی نظ…