مهارت های زندگی

/
مهارت های ده گانه زندگی چیستند؟ نیازهای زندگی امروز، تغییرات سریع اجتماع…

کوتاه درباره کانون کنترل

/
محققان درباره توانایی فرد در کنترل محیط از دیدگاه های مختلف و ت…

کوتاه درباره عزت نفس

/
عزت نفس[1]        احساس ما از خویشتن و آن چه را که در مورد خود …

کوتاه درباره خوش‌بینی

/
خوش‌بینی[1]        در مورد مفهوم خوش بینی دو نوع مفهوم سازی متفاو…

بهداشت رواني، شناسايي نيازها ي رواني و نقش استرس

/
بهداشت به معناي به داشتن؛ ويا نيكو نگه داشتن و يا بهتر مراقبت …

جايگاه مديران و كارشناسان در فرآيند تصميم‌گيري

/
مطلب از: سيد هاشم هدايتي@ 1-  تصميم‌گيري (Decision Making) از جمله اصول…

پرخاشگری

/
تعاریف پرخاشگري1 روانشناسانی كه اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی …

هوش و تعاریف هوش

/
هوش[1] کلمه هوش به همان قدمت وجود انسان است و به طور سمبلیک با مهارت…

کنترل و مقابله با استرس

/
اشخاصي كه درباره استرس اطلاع كمي دارند، اغلب آن را نوعی نيروي خارجي نيرو…

نقش تفاوت های فردی در تحمل تعارض کار- خانواده

/
ویژگی های فردی و شخصیتی، عوامل و فاکتورهای مهمی هستند که با سطوح تعارض کار/خا…