درباره يادگيري سازمانی

/
يادگيري يادگيري از سه بعد مورد توجه قرار مي‌گيرد: - سطوح يادگير…

یادگیری سازمانی

/
مقدمه:  با توسعه دانش و فناوري و گسترش حيطه‎هاي كسب و كار از جمله سا…

شکل دادن به رفتار: ابزار مدیریتی

/
با توجه به اینکه یادگیری هم در کار و هم پیش از آن رخ می دهد، …

ایجاد محیط کاری مثبت گرا

/
مقدمه ای در خصوص محیط کاری مثبت گرا با وجود اینکه فشار های رقابتی بر…