برخی کاربرد های میانبرها در سازمان ها

/
میانبرهای رایج برای قضاوت در مورد افراد: وقتی می خواهیم در مو…

میانبرهای رایج برای قضاوت در مورد افراد: تصور قالبی

/
وقتی می خواهیم در مورد دیگران قضاوت کنیم، میانبرهایی را به کار م…

بازخورد چیست؟

/
بازخورد[1] اطلاعاتی است که افراد با توجه به عملکردشان دریافت م…

آموزش چهارچوب مرجع

/
ارزیابی عملکرد کاری افراد، تقریبا در هر سازمان به شیوه ای انجا…

گروه های متمرکز

/
گروه های متمرکز[1] یکی از ابزارها و روش های تحقیق بنیادی برای…

بازخورد جویی و روش های جستجوی بازخورد

/
آشفورد و کامینگز[1] در سال 1983، مفاهیم قدیمی راجع به بازخورد را …

چگونه کارکناني با انگيزه و عاشق کار و سازمان داشته باشيم: دوازده کشف گالوپ

/
يکي از موضوعات و دغدغه هاي مديران در محيط پيچيده و پر چالش ک…

اندازه گيري بهره وري

/
براي بشر آگاهي از نتايج تلاشهايش يك نياز ذاتي است و مديران نيز ب…

راهكارهاي افزايش بهره وري

/
چكيده با وجود تعاريف زياد درباره بهره وري، به منظور اجرايي …

یادگیری سازمانی

/
مقدمه:  با توسعه دانش و فناوري و گسترش حيطه‎هاي كسب و كار از جمله سا…