, ,

چگونه "نظریات سازمانی" را به درستی به کار ببندیم؟

نظریات سازمانی در عمل: در طول تاریخ شیوه مربوط به طرح ریزی سازمانی و فرض های مربوط به رفتار آدمی دستخوش تغییر بسیار شده اند. امروزه با جامعه ای بسیار سازمانگرا مواجهیم و این امر تقاضا برای فهمیدن کارایی سازمانی را افزایش داده است. ش…
,

راهنمای عملی ۲: نکات طراحی سازمان

راهنمای عملی کسی که سازمانی را طرح ریزی می کند، باید نکات زیر را رعایت کند :   او باید نیروهایی را که در سطح جهان فعال هستند و بر شرکت مورد نظر اثر می گذارند تجزیه و تحلیل کند و با طرح ریزی ساختارهای جدید بین المللی بکوشند از امکانات و م…

الگویی از مراحل سیر قهقرایی سازمان

مراحل سیر قهقرایی سازمان با توجه به پژوهش های زیادی که در زمینه کاهش عملکرد سازمان ها انجام شده الگویی ارائه شده است که نشان دهنده مراحل مربوطه است. الگوی مزبور بیان کننده این مطلب است که فرآیند مربوط به کاهش فعالیت های سازمان به شیوه ای مدبرانه …

به عنوان یک طراح سازمان این نکات را رعایت کنید:

راهنمای عملی به عنوان یک طراح سازمان این نکات را رعایت کنید : محیط خارجی سازمان را از نظر تهدیدات، تغییرات و فرصت ها مورد بررسی قرار دهید. برای تجزیه و تحلیل، عوامل محیط خارجی را به ده بخش دسته بندی نمایید : صنعت، مواد اولیه، منابع انسان…

طرح ریزی سازمان با توجه به تکنولوژِی

سازمان ها به اثرات شدیدی که تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی بر ساختار سازمانی دارد پی برده اند. نتیجه تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، به شرح زیر است : ۱٫کاهش ارتفاع هرم سازمان کاربرد تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی باعث شده است که بسیاری از سازمان ه…
,

تقلید از سازمان های موفق: راه حل پیشرفت

تقلید از سازمان های موفق امروزه یک دیدگاه به نام دیدگاه نهادی به وجود آمده است. مبنای استدلال دیدگاه مزبور بر این قرار دارد که در شرایط بسیار نا مطمئن سازمان ها همانند سازمان های دیگر که در همان جو یا شرایط مشابه قرار گرفته اند عمل می کنند. آن…

چرخه حیات سازمان

چرخه حیات سازمان مرحله چرخه زندگی چرخه زندگی یکی دیگر از مفاهیمی است که می توان با استفاده از آن درباره رشد و تغییر سازمان اندیشید. مقصود از چرخه زندگی این است که یک سازمان روزی به وجود می آید (متولد می شود)، رشد می کند و سرانجام از بین می رود (می…

 تکنولوژی تولیدی

در سازمان، تکنولوژی به دو دسته تقسیم می شود : تولیدی و خدماتی.  تکنولوژی تولیدی شامل فرآیند سنتی تولید و سیستم های تولید مبتنی بر کامپیوتر، می شود. شرکت های تولید تحقیق وود وارد. نخستین تحقیق میدانی بسیار موفق به وسیله یک خانم انگلیسی و جامعه شناس …

الگوی سازمانی پست مدرن (پسانوگرایی)

الگوی سازمانی پست مدرن (پسانوگرایی) عوامل محیطی در زمان کنونی به سرعت در حال تغییر و تحول اند، رقابت در سطح جهان مطرح است، نیروی کار ناهمگون می باشد، مسایل اخلاقی به شدت مطرح اند، تکنولوژی و سیستم های ارتباطی به سرعت پیشرفت می کنند، مدیریت به جای اینکه…