,

آسیب‏ شناسی سازمانی

مقدمه براساس مطالعات روانشناسان صنعتي و سازماني و محققين مديريت، اعتقاد بر اين است كه هر سازماني مي تواند در جهت بهبود تعالي يابد. مبناي اين تعالي در برخي نظريه ها از آسيب شناسي سازماني شروع و به مرحله حفظ و ارتقاء ختم مي گردد. آسيب شَناسي سازمان،…
, , ,

7 پرسشی که هر رهبر برای توانمند سازی باید به آن توجه کند

کوئین و اسپریتزر ( 1997 ) به 7 پرسشی اشاره می کنند که هر رهبر برای توانمند سازی باید به آن توجه کند: 1-وقتی که صحبت از توانمند سازی کارکنان می شود، منظور چیست؟ منظور تفویض اختیار و اجازه مشارکت دادن به کارکنان درباره تصمیم گیری های سازمان…
,

دلبستگی شغلی و مشارکت کارکنان

اعتقاد سنتی مبتنی بر آن است که مشارکت سبب رضایت کارکنان شده و این امر به نوبه ی خود منجر به افزایش بهره وری می شود ولی این تفکر بسیار ساده انگارانه است (کامینگز و وارلی، 1385). برنامه تحول مشارکت کارکنان می تواند رضایت و سلامت کارکنان (در صورت…
,

رهبران نظریه کیفیت و نظریه TQM

کیفیت در عین حال که واژه رایج و آشنایی است ولی تفاسیر گوناگونی از آن وجود دارد. فرجی (1382) کیفیت را این چنین تعریف می کند «کار درست را انجام دادن، به نیازها و انتظارات مشتریان پاسخ دادن». اهمیت کیفیت در سال های 1940 و 1950 مورد توجه قرار گرفت و…
, , ,

شرایط تسهیل کننده توانمندسازی

یوکل و بکر (2006) شرایط تسهیل کننده ی توانمندسازی را به شرح زیر ذکر می کنند: 1- ساختار سازمانی: شرایط مطلوب: تمرکززدایی و رسمیت کمتر،مشتری مداری، تنوع در خدمات یا محصول. شرایط نامطلوب: تمرکز و رسمیت زیاد، خدمات و محصولات استاندارد. 2- فرهن…
, , ,

مدل ارزیابی نظام پیشنهادات (CIPP)

 رضوی امیری و سعیدی (1385)، نظام پیشنهادات را این گونه معرفی کرده اند: «شناخته ترین ابزار دستیابی به مشارکت عبارت است از سیستم پیشنهادات یا طرح بسیج اندیشه ها که این عوامل از جمله عوامل موثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت …
, ,

متغیر های تأثیر گذار بر توانمند سازی

هداوند و صادقیان (1386) سه نوع متغیر را بر توانمند سازی موثری می دانند: الف- متغیرهای علّی: متغیرهایی هستند که در فرآیند برنامه های توان افزایی و نتایج حاصل از آن بطور مستقیم اثر گذارند، مهمترین متغیرهای علّی را به چهار دسته می توان تقسیم …
, ,

توانمند سازی و مشارکت کارکنان

سازمان هایی که علاقه مند به رقابت با قیمت کمتر، عملکرد بهتر و انعطاف بیشتر می باشند، برای افزایش مشارکت، تعهد و بهره وری اعضاء به مشارکت کارکنان روی می آورند (کامینگز و وارلی[1] ، 1385). مشارکت در برنامه های تحول سازمان، مختص نخبگان یا افراد سطح…
, , , ,

یک تحلیل کامل از شغل مشاور املاک

کاربرد روان شناسی صنعتی / سازمانی: تحلیل شغل مشاور املاک ایالت کالیفرنیا برای انجام پروژه ای درباره وظایف مشاوران املاک و دلال های خانه یک روان شناس صنعتی / سازمانی را برای انجام تحلیل شغلی کامل در سطح ملی استخدام کرد (باکلی 1993). ایالت کالیفرن…
, , ,

تحلیل شغل چیست؟ چه لزومی دارد؟

یکی از عملکردهای پرسنلی بسیار اساسی تحلیل مشاغل یا مطالعه شرح وظایف، کارها و مسئولیت های یک شغل، دانش، مهارت ها و توانایی های لازم برای انجام آن می باشد. تحلیل مشاغل در واقع نقطه آغاز تقریبا تمام عملکردهای پرسنلی محسوب می گردد. تحلیل مشاغل برای …
,

نقش ها و مهارت های مدیریتی مدیران

نقش های مدیریتی هنری مینتزبرگ ، دانش آموخته دانشگاه ام. آی. تی ، در اواخر دهه 1960 پنج مدیر اجرایی را به دقت مورد مطالعه قرار داد تا کار مدیران اجرایی را مشخص کند. او بر اساس مشاهداتش به این نتیجه رسید که مدیران در شغل خود 10 نقش – یا محموعه رفتارهای …