مهارت های مدیریتی: مدیریت بی تفاوتی در سازمان

بی تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل و مشکلات سازمان، مشکلی است که گریبان گیر اکثر سازمان های دولتی و برخی سازمان­های غیردولتی است. مدیران در برخورد با این موضوع عکس العمل­های متفاوت نشان می­دهند برخی فقط حرص می­خورند، برخی چون چاره­ایی نمی­یابند …
, , ,

راهبردهای ایجاد و تغییر نظام باور خودکارآمدی کارکنان

راهبردهای ایجاد و تغییر نظام باور خودکارآمدی کارکنان باندورا (۱۹۹۷) مطرح می کند که باور افراد به خودکارآمدی خویش، بخش عمده‌ای از خودآگاهی[۸] آنان را تشکیل می دهد. برای ایجاد و تغییر نظام باورهای خود کارآمدی چهار منبع مهم تشخیص داده است. این منابع عبارتند …

راهنمای عملی ۳ برای مدیران: راهکارهای برخورد با بی تفاوتی در کارکنان

 در اینجا تعدادی از مهمترین روشهای کنترل بی تفاوتی را مورد بررسی قرار می دهیم. آزادی عمل به کارکنان در انجام امور قسمت خود: منظور از آزادی عمل، فکر کردن و عمل نمودن در مورد حیطه کاری خود می باشد. در این صورت کارکنان احساس رضایت می کنند و …
,

راهنمای عملی ۲ برای مدیران: چگونه هدفگذاری کنیم؟

مدیر یک سازمان باید این نکات را رعایت کند : ماموریت و هدف های سازمان را تعیین و آنها را اعلان کنید. هدف های رسمی سازمان را اعلان کرده و ماموریت آن را به آگاهی گروه های ذی نفع برساند. هدف های عملی سازمان را تعیین نماید و در رابطه با فعال…

راهنمای عملی ۱ برای مدیران: چگونه سازمان را بهتر اداره کنیم؟

به عنوان مدیر یک سازمان، راهنمایی های زیر را به خاطر بسپارید محیط خارجی را فراموش نکنید و سازمان خود را در برابر آن حفظ و مصون نمایید. از آنجا که نمی توان تغییرات محیط را پیش بینی کرد، بنابراین، انتظار نداشته باشید که در درون سازمان نظم کام…