فرم مفصل درخواست همکاری

3,100 تومان

در فرم مفصل درخواست همکاری، موارد زیر و موارد مهم دیگری به طور مفصل با گزینه های متعدد و جداول منظم طراحی و آماده استفاده در خصوص استخدام و گزینش و یا ارسال درخواست همکاری می باشد.

توضیحات

  1.   مشخصات فردی
  2.  نام و نام خانوادگی همسر:
  3. وضعیت جسمانی
  4. مدارج  و تحصیلات دانشگاهی:
  5. دوره های آموزشی
  6. موفقیت های ویژه کاری ( نشان ملی،لوح تقدیر ، دیپلم افتخار و…)
  7. توانایی‌ها
  8. اهم تجربه ها و سابقه های کاری (به ترتیب اولویت)   

در فرم مفصل درخواست همکاری، موارد فوق و موارد مهم دیگری به طور مفصل با گزینه های متعدد و جداول منظم طراحی و آماده استفاده در خصوص استخدام و گزینش و یا ارسال درخواست همکاری می باشد.

 

اطلاعات فروشنده