نوشته‌ها

,

نشانگان جسمانی و اختلالهای جسمانی شکل

اختلالهای جسمانی شکل، انواع اختلالهایی را شامل می شود که در آنها، تعارضهای روانی به مشکلات یا شکایتهای جسمانی تبدیل می شوند که پریشانی یا اختلالی را در زندگی فرد به وجود می آورند. اصطلاح جسمانی شکل از کلمه یونانی تن به معنی «جسم» به دست آمده است…

شرحال روانپزشکی (هذیان اروتومانیا): دکتر دوست داشتنی

دکتر دوست داشتنی مایرنا فیلد خانمی ۵۵ ساله است که سه سال قبل، در کافی شاپ یک بیمارستان صندوقدار بوده است؛ در آن هنگام این باور به گونه ای ناگهانی در وی شکل می گیرد که یکی از پزشکانی که معمولا به او سر می زند، به شدت عاشق او شده است. او نیز ع…

شرح حال روانپزشکی (ترک کافئین): قهوه جوش

قهوه جوش اریک اوانس وکیلی ۴۱ ساله است که متخصص داخلی، برای ارزیابی روان پزشکی، او را به روان پزشک ارجاع داده است. وی از خستگی، فقدان انگیزه، سردرد، تهوع، گوشه گیری و اشکال در تمرکز شکایت دارد. نشانه های او اغلب در تعطیلات آخر هفته روی می دهند و به همین…