نوشته‌ها

ارتباطات الکترونیکی: بخش دوم

/
شبکه های اجتماعی ارتباطات در هیچ بخشی بیشتر از شبکه سازی مت…

ارتباطات الکترونیکی: بخش اول

/
در سازمان های امروزی، ارتباط الکترونیکی غیر قابل اجتناب بوده وحتی در 71 د…

شایعه پراکنی

/
شایعه پراکنی سیستم رسمی تنها شبکه ارتباطی در گروه یا سازمان ن…

ارتباط غیر شفاهی

/
هر وقت پیامی را به صورت شفاهی به فردی منتقل می کنیم، پیام غیر شفاه…

فرآیند ارتباط

/
پیش از آنکه امکان برقراری ارتباط وجود داشته باشد، به یک هدف، یعنی پی…