نوشته‌ها

انواع آزمون های غربالگری و استخدام کارمندی

/
اکثریت آزمون های غربالگری و انتخاب کارمندی آزمون های استاندارد …

روش های سنجش اعتبار آزمون استخدامی

/
اعتبار آزمون استخدامی اگرچه برای تعیین اعتبار یک آزمون راه ه…

استخدام: فرایندی دو طرفه (معرفی واقعگرایانه)

/
استخدام یک فرآیند دوطرفه است: در حالی که سازمان استخدام کننده کوشش …

مدلی برای استخدام کارمند

/
برای استخدام کارمندان چه راه حلی وجود دارد؟ مدل انتخاب و استخدام کا…

تبدیل افراد به بازیکنان تیمی: راهکارهای تیم سازی در سازمان

/
تبدیل افراد به بازیکنان تیمی بسیاری از انسان ها ذاتا بازیکن تیمی …

قاپ زدن کل تیم: استخدام حرفه ای ها به یک چشم بر هم زدن

/
قاپ زدن کل تیم شرکت ها آنقدر به دنبال جذب استعدادهای برتر هستند که…