نوشته‌ها

انگیزه: آزاد همچون پرنده در بست بای

/
انگیزه : از مفهوم تا کاربرد آزاد همچون پرنده در بست بای مایل بودید …

ظهور انگیزش: در تعقیب شادی

/
ظهور انگیزش « در تعقیب شادی » اثر کریس گاردنر فقط روی خودت…

درس 9؛ انگیزش motivation

/
 فراگیری این درس بسیار اهمیت دارد چرا که ریشه و اساس بسیاری ا…