نوشته‌ها

مهارت های زندگی

/
مهارت های ده گانه زندگی چیستند؟ نیازهای زندگی امروز، تغییرات سریع اجتماع…

کوتاه درباره کانون کنترل

/
محققان درباره توانایی فرد در کنترل محیط از دیدگاه های مختلف و ت…

کوتاه درباره عزت نفس

/
عزت نفس[1]        احساس ما از خویشتن و آن چه را که در مورد خود …

فرسودگی شغلی و راه های مقابله با آن

/
قسمت عمده ای از زندگی روزانه هر شخص صرف اشتغال به کار می شود. ف…

بهداشت رواني، شناسايي نيازها ي رواني و نقش استرس

/
بهداشت به معناي به داشتن؛ ويا نيكو نگه داشتن و يا بهتر مراقبت …