نوشته‌ها

,

تعهدسازمانی

   تعهدسازمانی[1] به عنوان یکی از نگرش های مربوط به کار در دهه گذشته، تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است. بررسی ادبیات نشان می دهد که تحقیقات در زمینه مفاهیم تعهدسازمانی، عوامل مؤثر بر تعهدسازمانی و نتایج حاصل از تعهدسازمانی قابل توجه …
,

ابعاد تعهدسازمانی

ابعاد تعهدسازمانی   در خصوص ابعاد تعهدسازمانی طبقه بندی های مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن ها می توان به دیدگاه های (اتزیونی،1961)، (ماتیو و زاجاک[1]،1990)، (آلن و میر،1990)، (بارهیم و برمن[2]، 1992) اشاره نمود.   با توجه به اختلاف این دیدگاه ها…