نوشته‌ها

7 پرسشی که هر رهبر برای توانمند سازی باید به آن توجه کند

/
کوئین و اسپریتزر ( 1997 ) به 7 پرسشی اشاره می کنند که هر رهبر برای ت…

شرایط تسهیل کننده توانمندسازی

/
یوکل و بکر (2006) شرایط تسهیل کننده ی توانمندسازی را به شرح ز…

متغیر های تأثیر گذار بر توانمند سازی

/
هداوند و صادقیان (1386) سه نوع متغیر را بر توانمند سازی موثر…

توانمند سازی و مشارکت کارکنان

سازمان هایی که علاقه مند به رقابت با قیمت کمتر، عملکرد بهتر …