نوشته‌ها

طراحی واحدهای سازمانی

ویژگی های ساختارهای سازمانی مختلف پس از مشخص کردن ماهیت تکنولوژی یک سازمان اقتصادی، باید ساختاری را که مناسب آن باشد، تعیین کرد. معمولا تکنولوژی دوایر سازمانی با مجموعه ای از ویژگی های آن (مثل سطح مهارت کارکنان، رسمی بودن کارا و الگوی ارتباطات) ه…
,

کاربرد خودکارآمدی در محیط کار

بندورا حمایت قابل توجهی از کاربرد خودکارآمدی در محیط کار در کتاب خود،‌ « خودکارآمدی: تمرین کنترل» به عمل آورده است. اخیراً‌ او دامنه وسیعی از پژوشهای مرتبط با تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم خودکارآمدی بر اثربخشی فردی و سازمانی را بررسی کرده است…

 مقایسه سازمان های بزرگ و کوچک

 مقایسه سازمان های بزرگ و کوچک سازمان ها چنین احساس می کنند که راهی جز رشد ندارند، ولی این پرسش مطرح است که این رشد چگونه و به چه میزانی باید باشد ؟ سازمان باید در چه اندازه ای باشد که بهتر بتواند در محیط جهانی رقابت کند ؟ سازمان های بزرگ ب…

چرخه حیات سازمان

چرخه حیات سازمان مرحله چرخه زندگی چرخه زندگی یکی دیگر از مفاهیمی است که می توان با استفاده از آن درباره رشد و تغییر سازمان اندیشید. مقصود از چرخه زندگی این است که یک سازمان روزی به وجود می آید (متولد می شود)، رشد می کند و سرانجام از بین می رود (می…

 تکنولوژی تولیدی

در سازمان، تکنولوژی به دو دسته تقسیم می شود : تولیدی و خدماتی.  تکنولوژی تولیدی شامل فرآیند سنتی تولید و سیستم های تولید مبتنی بر کامپیوتر، می شود. شرکت های تولید تحقیق وود وارد. نخستین تحقیق میدانی بسیار موفق به وسیله یک خانم انگلیسی و جامعه شناس …

 راهنمای عملی ۱: نکات طراحی سازمانی

 راهنمای عملی کسی که سازمانی را طرح ریزی می کند، این نکات را باید رعایت نماید : ببینید که آیا شرکت شما به صورت یک سازمان کوچک یا بزرگ عمل می کند. با توجه به صرفه جویی به مقیاس، دسترسی داشتن به بازارهای جهانی و اهمیت به پیچیدگی و بزرگی سا…