نوشته‌ها

,

رفتار انحرافی در محیط کار

رفتار انحرافی و محیط کار با توجه به هزینه ای که غیبت و جابه جایی به کارفرمایان تحمیل می کند، محققین رفتار سازمانی بیش از پیش این رفتارها را به عنوان شاخص ها یا رفتار های انحرافی مورد مطالعه قرار داده اند. انحراف طیف وسیعی دارد و از گوش دادن به م…
,

ایجاد محیط کاری مثبت گرا

مقدمه ای در خصوص محیط کاری مثبت گرا با وجود اینکه فشار های رقابتی بر بیشتر سازمان ها هیچگاه تا این حد شدید نبوده، اما حداقل در برخی از سازمان ها شاهد تغییر رویکرد جالبی هستیم که هم در زمینه تحقیقات رفتار سازمانی نمود پیدا کرده و هم در زمینه…
,

کمک به کارمندان در متوازن کردن تضادهای زندگی – کار

تضادهای زندگی – کار در دهه 1960 یا 1970 کارمندان به طور معمول از روز دوشنبه تا جمعه در محل کار حاضر می شدند و هر روز 8 تا 9 ساعت کار می کردندو محل و ساعات کار کاملا مشخص بود. اما این روش دیگر برای خیل عظیمی از نیروی کار امروزی کاربرد ندارد و …