نوشته‌ها

سنجش نتایج در تحقیقات روان شناسی صنعتی

/
در تحقیقات روان شناسی صنعتی / سازمانی تعداد بی شماری متغیرهای مستقل…

دین و شغل

/
دین مساله بسیار حساسی است. نه تنها افراد مذهبی و غیر مذهبی نظ…

پارو زدن برخلاف آب: جنسیت و شغل

/
پارو زدن برخلاف آب اجازه دهید شما را با الکساندرا های آشنا ک…

درس 19؛ قدرت و نظارت 

/
بخشی از قرارداد غیررسمی پیوستن به سازمان (یا یک گروه)، که هدف…

درس 18؛ تصمیم گیری سازمانی

/
تصمیم گیری سازمانی: فرآیندی است برای انتخاب اعمال و اقدام…

درس 17؛ تعریف پایگاه

/
پایگاه (status) "اس تی تس" آخرین جنبه ساختار گروهی که انتظا…

درس 16؛ارزش ها و هنجارها

/
تفاوت ارزش و هنجار دو مفهوم ارزش و هنجار از مفاهیم اصلی و …

درس 15؛ تعریف نقش

 تعریف نقش و مسائل مرتبط با نقش نقش یکی دیگر از مضامین بنیادی د…

درس 14؛ ارتباط بین فردی

/
موضوع ارتباط بسیار بسیار گسترده و پیچیده است اما در این درس م…

درس 13؛دیدگاه سیستمی به گروه

/
دیدگاه سیستمی به گروه اگر به یک گروه به صورت سیستمی نگاه کنیم، شا…