نوشته‌ها

بازخورد چیست؟

/
بازخورد[1] اطلاعاتی است که افراد با توجه به عملکردشان دریافت م…

بازخورد جویی و روش های جستجوی بازخورد

/
آشفورد و کامینگز[1] در سال 1983، مفاهیم قدیمی راجع به بازخورد را …