نوشته‌ها

, ,

راهکارهای کاهش فرسودگی شغلی: برای مدیران

  كاهش و از بین بردن استرسهای موجود در محیط كار؛ حمایت خانواده،‌ دوستان و همكاران از افراد مبتلا به فرسودگی شغلی؛ تغییر شرایط كاری نامساعد و نامطلوب؛ استفاده از روش مدیریت زمان ؛ آموختن و استفاده از روشهای كارآمد برای انج…
, ,

فرسودگی شغلی: علل و نشانه ها

دوباره صبح شد، چشمانم را باز کردم، احساس می کردم دیشب اصلاً نخوابیده ام، بدنم سست و بی حال بود، بسیار خسته بودم. خسته گی ام به کنار، امروز دوباره باید از رختخوابم بلند شوم و یک راست به سر کار کوفتی بروم! نه امروز دیگر نمی توانم، ای کاش تمام می شد،…