نوشته‌ها

,

میانبرهای رایج برای قضاوت: آمریکایی های مسلمان

ادراک یا واقعیت: از کارمند یکی از شرکت های کرایه خودرو خواسته شد در طول ماه رمضان روسری سر نکند و در نهایت به دلیل سرپیچی او را اخراج کردند. به کارمندان هتلی توهین و بی احترامی شد و آنها را با نام های مستعاری همچون اسامه و طالبان خطاب کردند. یکی از …
, ,

فرهنگ ها و صفات شخصیتی بارز

شخصیت آیا چهارچوب های شخصیتی همچون مدل پنج بزرگ در فرهنگ های مختلف معتبرند؟ آیا ابعادی مثل شخصیت نوع الف در فرهنگ های دیگر هم وجود دارند؟ اجازه دهید به این سوالات پاسخ دهیم. عوامل پنجگانه ای که در مدل پنج بزرگ مشخص شده است، تقریبا در تمام مطالعات …