نوشته‌ها

آسیب‏ شناسی سازمانی

/
مقدمه براساس مطالعات روانشناسان صنعتي و سازماني و محققين مد…

نقش ها و مهارت های مدیریتی مدیران

/
نقش های مدیریتی هنری مینتزبرگ ، دانش آموخته دانشگاه ام. آی. تی ، د…