نوشته‌ها

مبانی رفتار گروهی: تعاریف، روش ها، مزایا و معایب

/
طوفان فکری : ایده ای احمقانه برای یافتن ایده ؟ روش کار را می دانید. ع…

درس 13؛دیدگاه سیستمی به گروه

/
دیدگاه سیستمی به گروه اگر به یک گروه به صورت سیستمی نگاه کنیم، شا…

درس 12؛ افراد در گروه ها

/
درس داوزدهم : افراد در گروه ها از سر فصل های اصلی در روانشناسی …