راهنمای عملی


به عنوان یک طراح سازمان این نکات را رعایت کنید :

  1. محیط خارجی سازمان را از نظر تهدیدات، تغییرات و فرصت ها مورد بررسی قرار دهید. برای تجزیه و تحلیل، عوامل محیط خارجی را به ده بخش دسته بندی نمایید : صنعت، مواد اولیه، منابع انسانی، منابع مالی، بازار، تکنولوژی، اقتصادی، دولتی، اجتماعی ـ فرهنگی و بین المللی. روی بخش هایی توجه کنید که احتمالا در هر زمان موجب بیشترین تغییرات می شوند.
  2. ساختار درونی سازمان را با محیط خارجی تطبیق دهید. اگر محیط خارجی پیچیده است باید ساختاری پیچیده برای سازمان به وجود آید. نرخ تغییر محیط را در ساختار درونی سازمان منعکس نمایید. اگر محیط پایدار است ساختار باید مکانیکی باشد و اگر محیط ناپایدار است ساختار را ارگانیک طرح ریزی کنید. اگر محیط خارج پیچیده و در حال تغییر است واحدهای سازمانی را کاملا از هم تفکیک کنید و به آنها ساختار ارگانیک بدهید، سعی کنید این دوایر را با هم هماهنگ نمایید، و بکوشید تا از کار سازمان های موفق تقلید کنید.
  3. سعی کنید عوامل خارجی که منابع مورد نیاز سازمان را تهدید می کنند، تحت کنترل درآورید. سعی کنید از طریق فعالیت های زیر بر قلمرو سازمان اثر بگذارید : اقدام سیاسی، پیوستن به شوراهای تجاری و ایجاد روابط مطلوب بین سازمانی. سعی کنید از طریق اقدامات زیر روابط بین سازمانی ایجاد کنید : خریدن شرکت، بستن قرارداد، مشارکت در سرمایه گذاری، مدیریت مشترک، استخدام مدیران سرشناس، تبلیغات و روابط عمومی. سعی کنید از میزان تغییرات و تهدیدات محیط خارجی کم کنید تا مجبور نشوید ساختار درونی سازمان را تغییر دهید.
  4. سازمان را متناسب با تغییرات محیط درآورید تا محیط آن را متناسب با وضع خود بداند و در نتیجه بقای آن تضمین گردد. اگر سازمان جدیدی را راه اندازی می کنید در پی منبع خاصی برآیید که پذیرای تولیدات و خدماتی باشد که ارائه می کنید و نیز آماده باشید تا برای دستیابی به منابع کمیاب در برابر شرکت های رقیب ایستادگی کنید. به هنگام تجزیه و تحلیل قضیه ای که در پی می آید، این نکات را رعایت نمایید.

منبع:
مبانی تئوری و طراحی سازمان. تالیف؛ ریچارد آل دفت (۱۹۹۸). ترجمه پارسائیان و اعرابی (۱۳۸۶) چاپ چهارم

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید