سلامت روان

همکار گرامی: با سلام

طرح سلامت کارکنان در راستای پایش وضعیت عمومی سلامت کارکنان در واحدهای ستادی و تولیدی براساس مولفه های چهارگانه سلامت، از جمله؛
• رضایت از وضعیت جسمانی و بدنی (از جمله سردرد و نیاز به داروهای تقویتی، احساس ضعف و سستی)
• کیفیت خواب و تجربه فشار و استرس روانی
• احساس توانمندی در انجام فعالیت ها و تصمیم گیری در امور شخصی
• فرسودگی روانی و احساس عدم ارزشمندی کردن (نشانه های نوروتیک)
به منظور سنجش این عوامل از آزمون سلامت روان GHQ-28، به عنوان آزمون غربالگری اولیه با 28 سوال، برای تشخیص سطح نگرانی سلامت تمامی کارکنان استفاده می شود.


در این پرسشنامه می خواهیم درباره کسالت و ناراحتی های جسمی و اینکه سلامت عمومی شما در طی یک ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است، اطلاعاتی بدست آوریم. لطفا پاسخی که فکر می کنید با وضع شما مطابقت بیشتری دارد، مشخص نمائید. بخاطر داشته باشید که ما می خواهیم درباره ناراحتی اخیر شما اطلاعات بدست بیاوریم، نه مشکلات و ناراحتی هایی که در گذشته داشته اید. لطفا به تمامی سوالات پاسخ دهید. نتایج این آزمون کاملا محرمانه می باشد.

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.