تیپ شخصیتی مدافعISFJ

برون گرا- حسی- احساسی- داوری کنندهیاری رسان و مهرطلب/ به شدت حساس/ مادی/ ورزش دوست/ سخاوتمند/ دنیا را مطلق می بینند

 

گونه شخصیتی مدافع کاملاً منحصر به فرد است، زیرا بسیاری از کیفیت‌های آن از تعریف صفات فردی‌اش سرپیچی می‌کند. هرچند مدافعان اهل همدلی هستند، اما وقتی به محافظت از خانواده یا دوستان نیاز باشد خشن می‌شوند؛ هر چند آرام و کم‌حرف هستند، معمولاً افرادی با مهارت‌های به‌خوبی توسعه یافته و روابط اجتماعی قوی هستند؛ و هر چند به دنبال امنیت و ثبات هستند، ممکن است به میزان قابل ملاحظه‌ای دست به تغییر بزنند، البته تا زمانی که احساس کنند مورد درک و احترام هستند. افراد دارای گونه شخصیتی مدافع، همانند بسیاری از چیزهای دیگر، چیزی بیش از مجموع اجزای خود هستند، و شیوه استفاده آنها از این نقاط قوت است که تعریف می‌کند چه کسانی هستند.

مدافعان به‌راستی نوع‌دوست هستند و مهربانی را با مهربانی بیش از حد و درگیر شدن در کار و همکاری با اشتیاق و سخاوت با کسانی که به آنها باور دارند پاسخ می‌دهند.

هیچ گونه شخصیتی بهتر از این گونه وجود ندارد که بخش بزرگی از جمعیت و نزدیک به 13% را تشکیل دهد. مدافعان با ترکیب بهترین بخش سنت و تمایل به انجام کارهای خوب، در کارهایی با سابقه تاریخی مانند پزشکی، کارهای دانشگاهی و مددکاری اجتماعی خیریه قابل مشاهده هستند.

شخصیت‌های مدافع، به ویژه محتاط، اغلب تا سرحد کمال دقیق هستند، و اگرچه گاهی تعلل می‌کنند، همیشه می‌توان برای انجام به موقع کارها به آنها تکیه کرد. مدافعان مسئولیت‌های خود را شخصاً عهده‌دار می‌شوند، به طور مداوم فراتر می‌روند و هر کاری بتوانند انجام می‌دهند تا از انتظارات فراتر بروند و دیگران را در محل کار و در خانه شاد کنند.

“ما باید دیده شویم تا باور شویم”

 

چالش پیش روی افراد دارای گونه شخصیتی مدافع این است که مطمئن شوند آنچه که انجام می‌دهند مورد توجه قرار گیرد. آن‌ها تمایل دارند دستاوردهای خود را دست‌کم بگیرند، و اگرچه اغلب به محبت آنها احترام گذاشته می‌شود، امکان دارد افراد بدبین و خودخواه از فداکاری و فروتنی مدافعان سوءاستفاده کنند و کارها را به دوش آنها بیندازند و سپس اعتبارش را به نام خود ثبت کنند.

مدافعان باید بدانند چه زمانی نه بگویند و اگر می‌خواهند اعتماد به نفس و اشتیاق خود را حفظ کنند باید از خود دفاع کنند.

مدافعان به طور ذاتی اجتماعی هستند – که کیفیت عجیبی برای این گونه شخصیتی درونگرا است – و از حافظه عالی خود نه برای حفظ داده‌ها و چیزهای بی‌اهمیت بلکه برای به یاد آوردن افراد و جزئیات زندگی آنها استفاده می‌کنند. وقتی پای هدیه دادن به میان می‌آید، هیچ‌کس با مدافعان برابری نمی‌کند، آنها از تخیل و حساسیت طبیعی خود برای بیان سخاوت خویش به گونه‌ای استفاده می‌کنند که به قلب دریافت‌کنندگان هدایا نفوذ می‌کند.

 ابراز محبت گونه شخصیتی مدافع در خانواده به‌طور کامل شکوفا می‌شود، اگرچه این مسئله قطعاً در مورد همکاران چنین افرادی که آنها را دوستان شخصی تلقی می‌کنند نیز صادق است.

“اگر بتوانم از تو محافظت کنم، این کار را می‌کنم”

شخصیت‌های مدافع گروه فوق‌العاده‌ای هستند و تا زمانی که کار مهمی ناتمام مانده باشد، به‌ندرت بیکار می‌نشینند. توانایی مدافعان برای برقراری ارتباط با دیگران در سطح صمیمی در میان درونگراها بی‌نظیر است و لذتی که در استفاده از این ارتباطات برای حفظ خانواده‌ای حمایتگر و شاد تجربه می‌شود هدیه‌ای است که به همه افراد درگیر داده می‌شود. ممکن است مدافعان از اینکه در کانون توجه هستند واقعاً راحت نباشند و امکان دارد از اینکه نتیجه تلاش‌های تیمی به پای آنها نوشته شود احساس گناه کنند، اما اگر بتوانند مطمئن شوند که تلاش‌های آنها به رسمیت شناخته می‌شود، چنان احساس رضایتی به آنها دست خواهد داد که بسیاری از گونه‌های شخصیتی دیگر تنها می‌توانند آن را به خواب ببینند.

بیشتر بدانیم:


او شخصی وفادار پایبند و متعهد است و به احساسات دیگران بها می دهد. انسانی مسئول و هوشیار است و از اینکه مورد نیاز باشد لذت می برد. اوموجودی بی ریا و واقع بین است و از اشخاصی که آرام و کم انتظار باشند استقبال می کند. جزئیات امور را به خاطر می سپارد و با شکیبایی وظایف خود را انجام می دهد. او می خواهد مسائل به خوبی و با صراحت عنوان شوند. از آنجایی که اخلاق کاری قدرتمند دارد مسئولیت امور را پذیرا می شود، بخصوص اگر احساس کند که دست به کار شدن آنها به حل مسائل کمک می کند. این اشخاص به شدت در انجام دادن کارها دقت می کنند. او شخصی محافظه کار است و به ارزش های سنتی بها می دهد. او در تصمیم گیری قضاوت های عملی می کند و به سبب عقل سلیم و دیدگاه های عالی خود اسباب ثبات و آرامش می شود. او جدی، سخت کوش، آرام و با ادب و حمایتگر است و از دوستان  و همکاران خود حمایت می کند. او به خواسته های دیگران بها می دهد و دوست دارد به شکل های عملی به آنها کمک کند. در برقراری ارتباط، گرم و صمیمانه هستند و با کسانی که نیازمند باشند رابطه خوبی برقرار می سازند. او احساسات شخصی خود را نشان نمی دهد، اما نسبت به اغلب موقعیت ها واکنش های شخصی تند دارند. او از دوستان خود حمایت می کند، خدمت گرا است و معتقد است که قول و قرار ها و مسئولیت های خود را به جای آورد.

 

محل کار


 • به جزیات توجه ویژه دارند. دقیق و علاقمند به حقایق هستند.
 • سعی می کنند همه کارها را عالی انجام دهند، اشتباهات کوچک برایشان نابخوشنودی است.
 • محطاط هستند. تمام تلاش خود را می کنند تا کارشان راانجام دهند.
 • از همکاران و کارکنان زیر دست خود حمایت می کنند.
 • در دستور دادن، رک بودن و کمک خواستن مشکل دارند.
 • ترجیح می دهند که پشت صحنه کار کنند. دوست ندارند به چشم بیایند.
 • دوست دارند کارهایی بکنند که نتایج ملموس و مشخص بدست دهد.
 • اولویتهای خود را به دقت انتخاب می کنند و قبل از شروع به کار جدید اقدامات لازم را انجام می دهند.
 • دوست دارند به نهاد و موسسه ای که برایش کار می کنند احترام بگذارند.
 • مصمم و به خود انگیزه دهنده هستند.
 • نیاز اندکی به سرپرستی دارند. از دیگران نمی خواهند کاری را که خود آنها می توانند بکنند انجام بدهند.
 • دوست ندارد کسی مزاحم کار کردن آنها بشود.
 • از تغییر پشت سر هم استقبال نمی کنند. دوست دارند که برای انجام دادن کارشان دستورالعمل های صریح و روشن وجود داشته باشد.
 • به مقامات مسئول احترام می گذارند و کسانیکه را که اینکار را نمی کنند، درک نمی کنند.

 

عناوین شغلی


دفتر داری، سرپرست کارمندان، اپراتور کامپیوتر، مشاور، متخصص رژیم غذایی، کارمند خدمات بهداشتی، کارگر منزل، کتابخانه داری، پرستار، مدیر دفتر، دستیار وکیل، دارو ساز، مدرس علوم دینی، خرده فروش، منشی، مددکار اجتماعی، آسیب شناس تکلم، آموزگار

ارتباط با دیگران

 • مهربان، ملاحظه کار، دوستانه و نسبت به احساسات دیگران حساس است.
 • به نیازهای دیگران توجه دارد.
 • دوست دارد زندگی را برای خانواده اش، راحت و لذت بخش کند.
 • به نظر ارام می رسد و دوست دارد همه چیز را تحت کنترل داشته باشد.
 • حوادث را به دید شخصی ارزیابی می کند و دنیای درون سرشاری دارد.
 • ممکن است احساس کند که دیگران از آنها سو استفاده می کند.
 • میتواند از روی احساس وظیفه با اشخاصی که احساس مسئولیت نمی کند در رابطه باقی بماند.
 • ممکن است احساسات و نیازهایشان را خود نگهدارد تا دیگران را ناامید نکند.
 • می تواند به سرعت قضاوت و انتقاد کند اما دقت می کند که دیگران را نرنجاند.
 • ممکن است فقط امکانات منفی را ببیند، می تواند بدبین شود.

 

اوقات فراغت


او به پیرامون و راحتی خود توجه دارد. ازخانه خود لذت می برد و دوست دارد همه چیز سازمان یافته و مرتب باشد. او فعالیت های برنامه ریزی شده را دوست دارد. دوست دارد برای پروژهای خلاق خود زمانی را اختصاص بدهد. دوست دارد با دوستان نزدیک و با خانواده باشد. از صرف شام های سنتی و گرد هم آییهای خانوادگی لذت می برد. برای آنها در آرامش قرار گرفتن می تواند دشوار باشد زیرا فکر می کند همیشه باید کار مولد و مفیدی انجام بدهد.

 

پیشنهاد


 • به روابط بی تناسب و نامناسب خود با افراد بی مسئولیت و زیاده خواه پایان دهد.
 • با خود با محبت و توجه و مهر صحبت کنید. دست نوازش بر پشت خود بکشید.
 • منتظر آن نشوید که شخص دیگری به شما بگوید کارتان عالی بود.
 • با خود به تنهایی صرف وقت کنید. برای تفریحات خود برنامه ای بریزید.
 • به خود امکان اشتباه کردن بدهید.
 • درباره نیازهایتان صحبت کنید. آرزو و مسایل خود را با دوستانتان در میان بگذارید. بگذارید دیگران به شما کمک کنند.
 • وقتی صرف کنید و هدفهایتان را شناسایی کنید. با توجه به ارزش های درونی خود دست به انتخاب بزنید.
 • توجه داشته باشید که تنها یک راه درست برای زندگی کردن وجود ندارد.
 • از نگران شدن بیش از اندازه خودداری ورزید.
 • از قبول کارهای بیش از اندازه خودداری ورزید. نه گفتن را بیاموزید.
 • گهگاه عصبانی شوید. ممکن است احساس گناه کنید اما این می تواند به شما کمک کند. موفقیت هایتان را دست کم نگیرید. درباره آنها حرف بزنید.
 • قدر توانمندیهای خود را بدانید، واقع بین بودن، عمل گرا بودن، آگاهی، حساس بودن، همدلی کردن، وفاداری، دوستانه بودن، قابل تکیه کردن بودن و ملاحظه کار بودن.
[WpProQuiz 12]

Strengths & Weaknesses

Defender Strengths

Defender (ISFJ) strengths
 • Supportive – Defenders are the universal helpers, sharing their knowledge, experience, time and energy with anyone who needs it, and all the more so with friends and family. People with this personality type strive for win-win situations, choosing empathy over judgment whenever possible.
 • Reliable and Patient – Rather than offering sporadic, excited rushes that leave things half finished, Defenders are meticulous and careful, taking a steady approach and bending with the needs of the situation just enough to accomplish their end goals. Defenders not only ensure that things are done to the highest standard, but often go well beyond what is required.
 • Imaginative and Observant – Defenders are very imaginative, and use this quality as an accessory to empathy, observing others’ emotional states and seeing things from their perspective. With their feet firmly planted on the ground, it is a very practical imagination, though they do find things quite fascinating and inspiring.
 • Enthusiastic – When the goal is right, Defenders take all this support, reliability and imagination and apply it to something they believe will make a difference in people’s lives – whether fighting poverty with a global initiative or simply making a customer’s day.
 • Loyal and Hard-Working – Given a little time, this enthusiasm grows into loyalty – Defender personalities often form an emotional attachment to the ideas and organizations they’ve dedicated themselves to. Anything short of meeting their obligations with good, hard work fails their own expectations.
 • Good Practical Skills – The best part is, Defenders have the practical sense to actually do something with all this altruism. If mundane, routine tasks are what need to be done, Defenders can see the beauty and harmony that they create, because they know that it helps them to care for their friends, family, and anyone else who needs it.

Defender Weaknesses

Defender (ISFJ) weaknesses
 • Humble and Shy – The meek shall inherit the earth, but it’s a long road if they receive no recognition at all. This is possibly Defenders’ biggest challenge, as they are so concerned with others’ feelings that they refuse to make their thoughts known, or to take any duly earned credit for their contributions. Defenders’ standards for themselves are also so high that, knowing they could have done some minor aspect of a task better, they often downplay their successes entirely.
 • Take Things Too Personally – Defenders have trouble separating personal and impersonal situations – any situation is still an interaction between two people, after all – and any negativity from conflict or criticism can carry over from their professional to their personal lives, and back again.
 • Repress Their Feelings – People with the Defender personality type are private and very sensitive, internalizing their feelings a great deal. Much in the way that Defenders protect others’ feelings, they must protect their own, and this lack of healthy emotional expression can lead to a lot of stress and frustration.
 • Overload Themselves – Their strong senses of duty and perfectionism combine with this aversion to emotional conflict to create a situation where it is far too easy for Defenders to overload themselves – or to be overloaded by others – as they struggle silently to meet everyone’s expectations, especially their own.
 • Reluctant to Change – These challenges can be particularly hard to address since Defender personalities value traditions and history highly in their decisions. A situation sometimes needs to reach a breaking point before Defenders are persuaded by circumstance, or the strong personality of a loved one, to alter course.
 • Too Altruistic – This is all compounded and reinforced by Defenders’ otherwise wonderful quality of altruism. Being such warm, good-natured people, Defenders are willing to let things slide, to believe that things will get better soon, to not burden others by accepting their offers of help, while their troubles mount unassisted.

(می خواهم تست شخصیت MBTI بدهم)

منابع:

 • 16personalities.com
 • شغل مناسب شما، پاول و باربارا تایگر؛ترجمه قرچه داغی
 • یونگ شناسی کاربردی؛ رابین رابرتسون؛ ترجمه سرگلزایی
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید