درس دوم


 روانشناس صنعتی سازمانی در چه محیطی فعالیت می کند، با چه کسانی سرو کار دارد و چه وظایفی بر عهده اوست.

محیط کار روانشناس ص.س: یک سازمان اداری یا یک محیط صنعتی (تولیدی یا خدماتی)

با چه افرادی سروکار دارد؟: کارگران. کارمندان. مدیران.

چه وظایفی دارد؟:

1- بخشی از وظایف وی شامل ارزیابی کردن یا پایش محیط است. یک روانشناس ص.س در نقش یک روان سنج و ارزیاب در محیط وارد می شود و با توجه به مهارت هایش در روانسنجی و آزمون های روانشناختی به طراحی پرسشنامه پرداخته، از کارکنان آزمون های مورد نیاز را می گیرد، مصاحبه می کند، مشاهده می کند و نتایج ارزیابی هایش را ثبت و ضبط می کند.

بنابراین:( از جمله دانش های مورد نیاز روانشناس ص.س، آشنایی با آزمون های روانی و آزمون های حوزه روانشناسی ص.س و کار با نرم افزارهای تحلیلی علوم انسانی است)(از جمله مهارت های مورد نیاز وی، مهارت مصاحبه فردی یا گروهی و همچنین مشاهده گری محیط کار است؛ استفاده از نرم افزار آماری) (توانمندی مورد نیاز وی؛ هوش هیجانی و قدرت کلام، تیزبینی و تمرکز، قدرت تشخیص،‌قدرت تحلیل گری است)

اما چه چیزهایی را باید ارزیابی کند؟

در این خصوص بهتر است بدانیم حوزه دانشی وی چیست؟

در این بحث ، دانش اصلی و زمینه ای یک روانشناس صنعتی را بررسی می کنیم و به طور کلی به توضیح جنبه های مختلف آن می پردازیم. همانطور که می دانید حوزه های دانشی مورد نیاز یک روانشناس ص و س شامل این موارد است:

1- دانش رفتار سازمانی

2- دانش علوم سازمانی و مدیریتی (مانند تئوری سازمان و نظریات مدیریت، امور استخدامی و تا حدی مسائل پرسنلی)

3- روانشناسی اجتماعی

4- دانش روانشناسی بطور عمومی

5- روش تحقیق در علوم انسانی و ارزیابی های آماری (آشنایی با تست های روانشناسی و تا حدی روانسنجی)

*** شاید دشوار باشد که میان دانش های فوق اصلی ترین و مهم ترین دانش را تشخیص داد و از دیگر دانش ها جدا نمود. اما می توان به جرات بیان کرد حداقل دانش مورد نیاز وی دانستن موضوعات مطروحه در رفتار سازمانی بطور خاص و دانش روانشناسی به طور عام است. تسلط در دیگر زمینه های دانشی نیز در فهم رفتار افراد در محیط های اجتماعی بخصوص سازمان ها و صنایع می تواند بسیار با اهمیت باشد.

بنابراین ابتدا لازم است مبانی رفتار سازمانی را بخوبی بیاموزیم.

رفتار سازمانی علم و دانش مطالعه رفتار انسان ها در محیط های شغلی (سازمان؛ اداره، کارگاه، و غیره ) است. در رفتار سازمانی رفتار افراد در تنهایی و یا در مواجه با دیگران به عبارتی در گروه بررسی و مطالعه می گردند. و همانطور که گفته شد مانند سایر علوم به دنبال توصیف و تشریح، تبیین و پیش بینی و در نهایت کنترل پدیده ها است و در این جا کنترل و هدایت رفتار افراد مورد نظر می باشد.

در دانش رفتار سازمانی  به مطالعه جزئی، شخصیت نظریات روانشناسی در خصوص ویژگی های فردی و شخصیتی، نظریات سبک رهبری، نگرش های شغلی و بحث های بنیادی در خصوص علل رفتار از جمله نیازها، انگیزه های فردی و جمعی و همچنین مباحثی همچون عملکرد شغلی، رفتارهای سیاسی، آموزش و شیوه های تغییر و تحول سازمانی پرداخته می شود. در درس بعد در این خصوص بیشتر مطالبی ارائه می شود.

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید