همه ما پیوسته در فرایند پیش بینی آینده درگیریم. ما بطور موجه نگران اتفاقات و رویدادهای اطراف مان هستیم. تلاش ما بر آن است که به اوضاع و احوال آنگونه که در گذشته بود و آنگونه که امروز هست، بنگریم.

با حال آموخته ایم که برخی از رویدادها قابل پیش بینی و پیشگیری هستند و برخی رویدادها، غیر قابل پیش بینی اند. تفاوت در قدرت پیش بینی به سه عامل بستگی دارد:

1- دانش واقعی و واقعیات موجود

2- تجربه در خصوص همان موضوع

3- ثبات محیط

لذا در صورتی پیش بینی دقیقی خواهیم داشت که، دانش و تجربه کافی و قبلی در خصوص موضوع داشته باشیم و محیط نیز، شرایط با ثباتی داشته باشد.

هدف از این درس، بررسی و پیش بینی سازمان های آینده و مشکلات و مسائل آن است و اینکه ممکن است دچار چه تغییراتی شوند.

ابتدا باید بدانیم که تغییرات در دنیای امروز شتابان است و بسیار زیاد؛ این همه تغییر خوب نیست! و موجب فشار، بیماری روحی و جسمی می گردد.

زمینه های تغییر سازمانی:

1- نیروی کار، نیروی کار در 2 مورد تغییر می کنند:

الف: نوع مردم و افراد؛ زنان بیشتر وارد محیط کار شده اند، مهاجرین و اقلیت ها بخش عمده ای از کارگران را تشکیل می دهند.

ب: ویژگی های انسان ها، سن، تحصیلات: در آینده سن افراد یک سازمان افزایش می یابد و سطح تحصیلاتشان بیشتر می شود.

2- ویژگی های سازمان: نوآوری و تکنولوژی های جدید (ربات ها و ماشین های خودکار)، رایانه ها، توسعه قابلیت های ارتباطی، تخصصی شدن دانش،منسوخ شدن روش ها و دانش قبلی به علت توسعه دانش، گسترش خدمات و تولیدات سازمان.

3- تغییر در ماهیت کار و مشاغل: بدیهی ترین تغییر در 200سال گذشته

کشاورزی———> تولیدی——–> خدماتی

4- تغییر در نگرش ها و ارزش ها

برخی از نگرش ها و ارزش های کار دنیای سنتی در حال تغییر است از جمله؛ اندیشه تعهد مشترک، فرد هنگام پیوستن به یک سازمان می پذیرد که بخشی از آزادی های خود را فدای دستیابی به اهداف سازمانی کند. اندیشه دیگر مربوط به رعایت عدالت و انصاف است؛ افراد به میزان عملکرد خود پاداش و مزد می گیرند و نظام های ارزیابی عملکرد باید به فرد امتیاز برابر با عملکردش بدهند.

مردم دیگر ارزش کمترین درونداد و بیشترین برونداد را به راحتی نمی پذیرند. دید مردم اغلب نسبت به سازمان های بزرگ منفی است. لذا سازمان ها باید دلواپسی بیشتری در خصوص نگرش مردم و جامعه داشته باشند.

نگرش های مربوط به کار نیز در حال تغییر است، مردم بیشتر به دنبال مشاغل چالش برانگیز، جالب و دارای فرصت رشد و تعالی هستند. برای ترفیع و رشد بیشتر از امنیت شغلی ارزش قائل هستند.

روانشناسان صنعتی در این میان نقش مهمی دارند، آنان باید با این تغییرات مقابله کنند و سازمان را آماده تغییرات کند. آنان باید راه حل های ممکن را بررسی و در تصمیم گیری ها به سازمان کمک نمایند. روانشناسان صنعتی با تحلیل دقیق شرایط می توانند آسیب های ناشی از این تغییرات را برای سازمان به حداقل برسانند.

چند راه حل:

  • در خصوص تغییرات نیروی کار، سازمان ها باید از طریق آموزش های ضمن خدمت و برنامه ریزی کار راهه، افراد را آماده برای کار در سازمان کنند.
  • راه حل دیگر برای رفع مشکل استفاده از رویه های انعطاف پذیر استخدامی و به کار گماری و پاداش دهی است. سازمان ها باید تبعیض را کنار بگذراند و اطمینان حاصل کنند که نظام های ارزیابی و پاداش دهی منصفانه و عادلانه اجرا می شود.
  • راه حل دیگر استفاده از پاداش های منعطف و خلاقانه تر برای افراد متفاوت است. چرا که همه افراد از یک نوع پاداش استقبال نمی کنند.
  • مدیران می بایست علاوه بر دانش و مهارت های فنی و مدیریتی، دانش خود را در سایر زمینه ها از جمله روانشناسی و جامعه شناسی و رفتار سازمانی گسترش دهند و تعمیق دهند.
  • مدیریت باید رفتارهای شفاف، به دور از سوءظن و دغلبازی داشته باشد.
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید