راهنمای عملی

به عنوان یک مدیر نکات زیر را رعایت کنید :

۱- ساختار سازمانی را با تکنولوژی متناسب سازید. برای تعیین اینکه آیا کاری که در یک دایره یا یک واحد از سازمان انجام می شود تکراری یا پیچیده است ببینید آیا فعالیت هایی که انجام می گیرد متنوع و گوناگون است و آیا آنها قابل تجزیه و تحلیل هستند یا خیر. اگر کارهایی که در یک دایره از سازمان انجام می شود عادی و تکراری است فرآیند انجام امور و ساختار سازمان را به صورت غیر پویا یا مکانیکی درآورید. اگر کارهای غیر عادی و پیچیده هستند از شیوه مدیریت ارگانیک استفاده کنید.

۲- شناسایی کنید که آیا تکنولوژی مورد استفاده سازمان به گونه ای است که در آن تولیدات به صورت انبوه، به صورت دسته های کوچک یا به صورت فرآیند مستمر است. اگر سازمان محصولات خود را به صورت فرآیند مستمر تولید می کند یا به صورت دسته های کوچک، از ساختار ارگانیک استفاده کنید. ولی اگر از نوعی تکنولوژی استفاده می شود که تولید به صورت انبوه است از ساختار مکانیکی استفاده نمایید.

۳- در سازمان های خدماتی تکنولوژی ها نامحسوس هستند، افراد باید در کنار مشتری قرار گیرند و با او رابطه نزدیکی داشته باشند. بنابراین ساختار سازمان های خدماتی نباید تعدادی دوایر مرز گستر داشته باشند ؛این سازمانها اغلب غیر متمرکز هستند، از نظر جغرافیایی پراکندگی بیشتری دارند و در هسته مرکزی آنها افرادی بسیار ماهر خدمت می کنند (و در مقایسه با سازمان های تولیدی کنترل کمتری بر افراد و امور اعمال می کنند).

۴- میزان وابستگی دوایر سازمانی را به یکدیگر مورد ارزیابی قرار دهید. همواره این قانون کلی را در نظر داشته باشید که با افزایش وابستگی های واحدها و دوایر سازمانی به یکدیگر، تلاش در راه ایجاد هماهنگی در سازمان افزایش می یابد.

۵- به هنگام استفاده از تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی وضع سازمان، شرایط و توانایی های کارکنان و اعضای سازمان را بررسی نمایید. به هنگام کاربرد این تکنولوژی اقدامات زیر را به عمل آورید : به گونه ای برنامه ریزی کنید که افراد بیشتری در فرآیند تصمیم گیری ها مشارکت نمایند، تصمیم گیری ها با سرعت بیشتری انجام شود، سیستم آگاهی دهنده سازمان را تقویت نمایید، سطح مدیریت را از نظر افقی، گسترش دهید بر میزان هماهنگی بیفزایید. نسبت کارکنان حرفه ای را به کارکنان عادی بالا ببرید و شرح وظایف را به صورتی مفصل تر بیان نمایید. کاربرد تکنولوژی پیشرفته ی اطلاعاتی موجب غنی شدن شغل می شود، درست به همان گونه که کاربرد سیستم مکانیزه منسجم عمل می کند. در رابطه با کاربرد تکنولوژی های اطلاعاتی یا تولیدی از سیستم اجتماعی – فنی استفاده کنید تا بتوانید نیازهای اجتماعی کارکنان و نیازهای فنی سازمان را به صورت مطلوب ترین شکل، متناسب هم سازید.

 
 
منبع:
مبانی تئوری و طراحی سازمان. تالیف؛ ریچارد آل دفت (۱۹۹۸). ترجمه پارسائیان و اعرابی (۱۳۸۶) چاپ چهارم

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید