راهنمای عملی

کسی که سازمانی را طرح ریزی می کند، باید نکات زیر را رعایت کند :

 

  1. او باید نیروهایی را که در سطح جهان فعال هستند و بر شرکت مورد نظر اثر می گذارند تجزیه و تحلیل کند و با طرح ریزی ساختارهای جدید بین المللی بکوشند از امکانات و مزایای رقابتی بین المللی بهره مند شود.
  2. او باید بکوشد تا سازمان را از چهار مرحله تکامل، در سطح بین المللی بگذراند. آنها عبارتند از مرحله داخلی، مرحله بین المللی، مرحله چند ملیتی و مرحله جهانی شدن سازمان، باید بین مرحله توسعه، تعیین استراتژی، جریان منابع، ساختار سازمان، امکانات بالقوه بازار و تشکیلات محلی نوعی تجانس و هماهنگی ایجاد کند.
  3. اگر وضع به گونه ای باشد که سازمان درگیر نیروهای رقابتی در سطح بین المللی باشد، برای حفظ خود در صحنه رقابت های داخلی، باید از تیم های خودگردان یا ساختارهای شبکه کاری پویا استفاده کند. این سازمان برای ایجاد انگیزش در کارکنان و حفظ و نگهداری آنها باید از تیم های خودگردان استفاده کند و برای اینکه در برابر محیط بسیار متغیر بین المللی از خود واکنش های مناسب نشان دهد از ساختار شبکه کاری پویا استفاده نماید.
  4. اگر سازمان بخواهد با اجرای یک استراتژی جهانی از مزایا و امکانات موجود در سطح بین المللی بهره مند شود باید ساختار سازمانی خود را، در سطح جهانی، مبتنی بر نوع محصول کند. اگر وضع به گونه ای باشد که شرکت در اجرای یک استراتژی بومی (برای ورود به صحنه رقابت جهانی) می تواند از مزایایی برخوردار شود، باید ساختار سازمانی خود را مبتنی بر منطقه جغرافیایی، در سطح بین المللی، تنظیم نماید. اگر شرکت بیشتر جنبه بومی دارد و فعالیت هایش در درون کشور متمرکز است و تنها چند فرصت یا امکان بین المللی دارد، باید بخش ها یا واحدهای بین المللی دایر کند.
  5. سازمان، برای اینکه در عرصه جهانی فروش کند و فعالیت هایش را به سطح جهانی برساند، باید به ائتلاف های بین المللی بپیوندد، از حق استفاده از جواز استفاده کند، مشارکت های خاص تشکیل دهد یا به کنسرسیوم ها بپیوندد و با این روش ها میزان هزینه ها را کاهش دهد.
  6. اگر وضع به گونه ای باشد که برای سازمان فرق می کند که آیا در سطح بین المللی فعالیت کند یا اینکه فعالیت های خود را به سطح داخلی محدود نماید و تنها در اندیشه ورود به بازارهای جهانی باشد در آن صورت باید از ساختار ماتریسی استفاده کند. اگر واقعا سازمان به صورت یک شرکت بین المللی درآمده است و باید همزمان در برابر چندین نیروی جهانی از خود واکنش نشان دهد، در آن صورت باید از ساختار چند بعدی استفاده کند.

 منبع:

مبانی تئوری و طراحی سازمان. تالیف؛ ریچارد آل دفت (۱۹۹۸). ترجمه پارسائیان و اعرابی (۱۳۸۶) چاپ چهارم

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید