نکته های ساده اما مهمی که به کارجویان در مصاحبه شغلی کمک می کند:

  1. همیشه یک نسخه از رزومه خود را در جلسه مصاحبه همراه خود داشته باشید حتی اگر بدانید که مصاحبه شونده رزومه شما را در دست دارد.
  2. نام و در صورت امکان سمت مصاحبه گر را بپرسید و خودتان را دوباره معرفی کنید.
  3. تماس چشمی برقرار کنید.
  4. لبخند بزنید.
  5. به وضوح سخن بگویید.
  6. خود را خشنود، دوستانه و روبه جلو نشان دهید.
  7. به سوالات به صورت صادقانه پاسخ دهید.
  8. در صورتیکه مصاحبه کننده میل به اتمام مصاحبه دارد سعی در طولانی کردن آن نکنید.
  9. همیشه مراقب رفتارتان با مسئول هماهنگی مصاحبه (منشی، پذیرش) باشید. برخی مواقع خود آنها مصاحبه کننده یا روانشناس هستند و تمام صحبتهای تلفنی، حضوری، زبان بدن و به طور کلی رفتار شما را قبل و بعد از مصاحبه زیر نظر دارند و بر مبنای رفتارهای شما تصمیم گیری یا تصمیم سازی می کنند. نام خانوادگی آنها را به خاطر بسپارید. اگرچه به خاطر سپردن نام خانوادگی برخی از آنها مشکل است!
  10. مطالب مرتبط بعدی را که در روزهای آتی در زمینه مصاحبه شغلی در این صفحه قرار خواهد گرفت، مطالعه کنید!!
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید