شرکت تاکو بل

هنگامی که سوزان کرام در استخدام واحد تاکو بل از شرکت پپسی درآمد و از او خواسته شد یک تکنولوژی جامع به کار گیرد. او کوشید برای کنترل هزینه ها و کمک به کارکنان در راه بهتر انجام دادن کارها و یاری رساندن به آنان جهت اتخاذ تصمیمات هوشیارانه تر از تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی استفاده کند. نخستین مشکلی که با آن رو به رو شد شیوه ای بود که فروشگاه ها از آن برای برآورد نیروی کار مورد نیاز برای هفته بعد خود استفاده می کردند. خانم کرام می دانست که فروشگاه های محلی برای برآورد نیروی کار مورد نیاز به کمک دفاتر مرکزی نیاز ندارند، ولی او این را هم می دانست که مدیریت ارشد مساله کنترل را جدی می گیرد.

خانم کرام توانست نتیجه حقیقی که بر روی ۵۰ واحد شرکت تاکو بل در سراسر دنیا به عمل آمده بود، به معاون ارشد رئیس بقبولاند. فروشگاه های محلی داده های مربوط به فروش به کامپیوتر می دادند و سپس از طریق سیستم کامپیوتری، بدون استفاده از اطلاعات دفتر مرکزی، نیروی مورد نیاز هر یک از واحدها را محاسبه می کردند. این اقدام موجب می شد هزینه دستمزد هر فروشگاه ۵/۱ درصد کاهش یابد و همین امر باعث شد که مدیریت ارشد درصدد به کارگیری تکنولوژی نوین، در سطحی گسترده تر، برآید. سرانجام به هریک از فروشگاه های محلی بتوانند بدون دادن این اطلاعات به دفاتر مرکزی تصمیمات مربوط به واحد خود بگیرند. سپس خانم کرام در صدد برآمد در سایر بخش های عملیاتی هم از تکنولوژی اطلاعاتی استفاده کند. برای مثال اجرای برنامه ای که به موجب آن واحدها می توانستند میزان مصرف مواد، با استافده از کامپیوتر محاسبه کنند و بدین وسیله مشخص می شد که چه مقدار مواد مورد نیاز هر واحد است و باید بدان جا حمل شود.

امروزه بسیاری از فروشگاه های تاکو بل به وسیله تیم های خودگردان اداره می شوند، و اعضای تیم ها آموزش دیده اند تا بتوانند همه وظایف را انجام دهند و پیوسته شغل های خود را تغییر می دهند (گردش کاری دارند). تکنولوژی اطلاعاتی موجب می شود که کارکنان در اطلاعات سهیم شوند، کارها همانند گردد و افراد پیوسته کارهای متفاوتی انجام دهند. به کارگیری تکنولوژی نوین باعث شده است که سازمان در سطح افقی گسترده و شیوه تصمیم گیری غیر متمرکز شود. اعضای تیم یا کارکنان رده پایین اختیارات لازم جهت گرفتن تصمیمات ذی ربط دارند. کارکنان به سبب رویارویی با مشکلات و اقدامات که در راه حل آنها به عمل می آورند، از کار خود لذت می برند، زیرا در زمینه های مختلف آموزش دیده و اطلاعات لازم به دست می آورند. گذشته از این، به کارگیری تکنولوژی باعث شده است بین فروشگاه های محلی و دفاتر مرکزی هماهنگی بیشتری برقرار شود. سیستم های نوین موجب افزایش کارایی و مشارکت بیشتر کارکنان در امور شده است و در نتیجه کارکنان می توانند وقت و نیروی بیشتری صرف مشتریان نمایند و موجبات رضایت بیشتر آنها را فراهم آورند.

منبع:
مبانی تئوری و طراحی سازمان. تالیف؛ ریچارد آل دفت (۱۹۹۸). ترجمه پارسائیان و اعرابی (۱۳۸۶) چاپ چهارم

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید