نقش استراتژی در موفقیت

استراتژی درباره دستیابی به موفقیت است. استراتژی یک طرح یا برنامه دقیق از دستورالعمل ها نیست؛ بلکه یک زمینه یک دست کننده است که به اقدامات و تصمیمات یک فرد یا سازمان انسجام و جهت می بخشد. استراتژی 2 مؤلفه اصلی دارد:

تحليل محیط بیرونی بنگاه (عمدتا تحلیل صنعت) و تحلیل محیط درونی (در اصل، تحلیل منابع و قابلیت های بنگاه).

تحقیقات مختلف نشان می دهد که چهار عامل مشترک در رسیدن به موفقیت نقش قابل توجهی دارند.

 1. اهداف سازگار و بلندمدت: افراد موفق، تعهدی بلندمدت به اهداف حرفه ای دارند که با عزم راسخ آنها را ادامه داده اند.
 2. درک عمیق محیط رقابتی: روش تعریف نقش ها و پیگیری مسیر حرفه ای افراد موفق نشان دهنده درکی عمیق و آگاهانه از محیط های بیرونی است که در آن فعالیت می کنند.
 3. ارزیابی عینی منابع: افرادی که به موفقیت های بزرگ می رسند، در شناسایی و استفاده از منابع در اختیار خود مهارت داشته اند.
 4. پیاده سازی اثربخش: بدون پیاده سازی اثربخش، بهترين استراتژی ها هم کم ترین فایده ای ندارند. اثربخشی انسان های تأثیرگذار به عنوان رهبر و خلق سازمان های وفادار و حامی به منظور پشتیبانی از تصمیم و پیاده سازی عملیاتی برای موفقیت آنها حائز اهمیت بوده است.

نقش استراتژی در موفقیت را می توان در بیشتر حوزه های تلاش های انسانی مشاهده کرد. اگر به جنگ، شطرنج، سیاست، ورزش یا کسب و کار نگاهی بیندازیم، موفقیت افراد و سازمان ها به ندرت نتیجه یک فرایند کاملا تصادفی بوده است. برتری در موهبت مهارت ها و منابع، معمولا عامل تعیین کننده نیست. استراتژی هایی که بر مبنای این چهار عنصر هستند تقریبا همیشه نقش مهمی ایفا می کنند.

افراد بسیار موفق، را در تمام حوزه های رقابتی بررسی کنید. اگر رهبران سیاسی جهان مدیران عامل ۵۰۰ شرکت برتر جهان یا حلقه دوستان و آشنایان خود را بررسی کنیم، آنهایی که به موفقیت فوق العاده ای در حرفه خود دست یافته اند به ندرت توانایی های ذاتی شگرف دارند. کسانی موفق شده اند که مسیر حرفه ای خود را به صورت اثربخش تر و عموما با ترکیب این چهار عامل استراتژیک مدیریت کرده اند.

 • آنها هدف گرا هستند؛ اهداف حرفه ای آنها نسبت به سایر اهداف زندگی (دوستی، عشق، اوقات فراغت، دانش و …) اولویت بیشتری داشته است.
 • آنها محیطی را که در آن بازی می کنند می شناسند و به نظر می رسد به سرعت راه شناسایی مسیرهای پیشرفت را می آموزند.
 • آنها نقاط قوت و ضعف خود را خوب می شناسند.
 • سرانجام، آنها استراتژی های حرفه ای خود را با تعهد، ثبات و اراده پیاده می کنند.

 همان طور که مرحوم پیتر دراکر بیان می کند: «ما باید یاد بگیریم که چگونه مدیرعامل مسیر حرفه ای خود باشیم» .

با این وجود، یک جنبه منفی هم وجود دارد. تمرکز بر یک هدف می تواند منجر به موفقیت فوق العاده شود اما می تواند موجب شکست های حزن انگیز در سایر حوزه های زندگی شود. زندگی بسیاری از افرادی که به اوج حرفه خود رسیده اند به خاطر روابط ضعیف با دوستان و خانواده آسیب دیده است و از رشد و توسعه فردی بازمانده اند. موفقیت در زندگی فردی ما احتمالا مستلزم استراتژی های گسترده برای زندگی است.

این اجزای مشابه استراتژی های موفق (اهداف شفاف، درک محیط رقابتی، ارزیابی منابع و پیاده سازی اثربخش)، مؤلفه های کلیدی تحلیل ما درباره استراتژی کسب و کار را شکل می دهند.

چارچوب اصلی برای تحلیل استراتژی

چهار عنصر یک استراتژی موفق که در بالا بیان شد، به دو گروه (محیط بنگاه و محیط صنعت) تبدیل می شود که استراتژی، بین این دو ارتباط برقرار می کند. بگاه، سه تا از این عناصر را در بر می گیرد: اهداف و ارزش ها (اهداف ساده، سازگار و بلندمدت)، منابع و قابلیت ها (ارزیابی عینی اهداف) و ساختار و سیستم ها (پیاده سازی اثربخش). محیط صنعت، عنصر چهارم را در بر می گیرد (درک عمیق محیط رقابتی) و براساس روابط بنگاه با رقبا، مشتریان و تأمین کنندگان تعریف می شود.

این دیدگاه درباره استراتژی به عنوان ارتباطی بین بنگاه و محیط صنعت آن، شباهت های زیادی به چارچوب پراستفاده sowt دارد. با این وجود یک دسته بندی دوطرفه از نیروهای درونی و بیرونی نسبت به چارچوب چهار طرفه سوات بهتر است (رد sowt) بیشتر بدانید.

بنابراین وظیفه استراتژی کسب و کار، تعیین نحوه استفاده بنگاه از منابع در محیط و در نتیجه، تحقق اهداف بلند مدت و سازماندهی برای پیاده سازی آن استراتژی است.

 چارچوب اصلی: استراتژی به عنوان ارتباطی بین بنگاه و محیط آن

محیط صنعت>________________استراتژی________________< بنگاه

 • محیط صنعت: رقبا – مشتریان – تامین کنندگان
 • بنگاه (سازمان): اهداف و ارزشها – منابع و قابلیت ها – ساختار و سیستمها

 

با این حال باید به تناسب استراتژیک نیز توجه نمود.


منبع: کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

 • ویرایش هشتم. چاپ دوم
 • نوشته: رابرت ام گرنت
 • ترجمه، آرش خلیلی نصر 1396

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید