مطلب از: دکتر سید حمید آتش پور

ما در دوران استثنایی بسر می بریم. فرایند کاریابی، حفظ، بهبود و ارتقای شغلی مسأله ای چالش برانگیز شده است. شرکت ها ادغام و کاستن از تعداد کارکنان بسرعت اتفاق می افتد و تنها کسانی در این عرصه باقی می مانند که راه های نجات و مدیریت مشکلات را بهتر از بقیه بدانند.

این افراد کسانی هستند که با جا به جا شدن ها و عدم امنیت کنار آمده و ترس از راهنمای خود برای رهایی از این شرایط انتخاب نمی کنند.

آنها در هر زمانی فردیت خود را حفظ کرده و اسیر این تصور نمی گردند که مثل آنها فراوان است. این افراد می دانند: هیچ چیز دایمی نیست و جهان جدید کار را فرصتی مطلوب برای آموختن، بالیدن و پروراندن توانایی خود تصور می کنند.

آنها چشم اندازی از کار مطلوب داشته و به خود در عملی کردن چشم انداز ها یشان اعتماد دارند. با این اوصاف براستی این افراد چه کسانی هستند؟

کارآفرین

کارآفرین ها کسانی هستند که کسب و کاری غالباً مخاطره آمیز را بنا می نهند یا اداره می کنند که در هر جایی می توان آنها را ردیابی کرد. اگر یک کارمند است، کار راهه یا عمر شغلی وی را می توان یافت و اگر یک سرمایه گذار است در برنامه های جسورانه ای که برای پیدا کردن زمینه ی سرمایه گذاری پیاده می نماید و اگر یک استاد دانشگاه است ایده ها و تحقیقاتی که مبتکرانه دنبال نموده تا جواب های خود را بدست آورد.

این افراد اعتقاد دارند که آنها قربانی بازار کار نبوده و هیچگاه اجازه نمیدهند که حس قربانیان را داشته باشند. آنها در تلاش برای پروراندن  کسب و کار خود، بازار یافتن برای خودش و کسب رضایت می باشند.

 کار آفرینان احساس مالکیت دارند و زمانی که دچار معضلی گردند به جای هدر دادن وقت و انرژی خود در راه متهم کردن این و آن، یا شکایت کردن، گروه را باز می کنند. آنها خود را دارای حق انتخاب می دانند و هرگز خود را گرفتار وضع نا مطلوب نمی کنند.

با این اوصاف آنها چگونه عمل می کنند که کار آفرین می شوند؟

 

راهبرد اول:

 • از خود بپرسید چرا در شغل خود مانده ام و یا چرا می خواهیم این شغل را دنبال نمایم و بدست آورم؟
 • تلاش کنید انگیزه های خود را پیدا نمائید(مشخص کردن انگیزه ها)
 • برای داشتن هر شغلی می توان دلایل مختلفی داشت که بیشتر شخصی است و کمتر برای دیگران ممکن است قابل قبول باشد. مثلاً دوستی و دلپذیر بودن محیط کار و کارگاه، خود مختاری در کار، فرصت برای چالش، کارکردن با افراد برجسته، داشتن رابطه ب دیگران و داشتن مدیران قابل قبول و ارزشمند بودن خودکار و حتی کسب پول و درآمد قابل قبول می تواند انگیزه هایی باشد که افراد را در شغل خود حفظ می کند.

مطالعات نشان داده است که دلایل جذب افراد در شغلی خاص به ترتیب عبارتند از:

 • امور شغلی: برنامه ریزی شغلی، فرصت یادگیری مهارت های جدید، کار همراه با چالش
 • امور سازمانی : حقوق و دست مزد، مزایا و امکان ترقی
 • امور مربوط به رهبری : میزان اثر گذاری رهبر/ رئیس در ایجاد حس با ارزش بودن کارکنان، قابل اعتماد بودن رهبر، انگیزه دادن و در نقش مربی ظاهر شدن رهبر، انعطاف پذیر بودنش در حل مشکلات.

پس از سه ماه اشتغال این رده بندی وارونه شده و امور رهبری به مهترین عامل ماندگاری فرد در سازمان یا رها کردن کار تبدیل می شود.

پاسخ: چه عاملی شما را در این شغل ماندگار کرده است؟

 • حقوق
 • مزایا
 • شیوه ی زندگی/ ساعت کار
 • رابطه با همکاران ، مشتریان ، رئیس
 • قدر شناسی
 • وجود فرصت بلندگی
 • خود مدیری
 • انجام کاری ارزشمند
 • وجود فرصت آفرینندگی

راهبرد دوم:

 نگرش منفی خود را کنترل کنید و ارزش هایتان را کشف نمائید.

 • شکایت ها، گوشت تلخی و غر زدن دائمی را کنترل کنید.
 • اجازه ندهید نا خشنودی شما، مسیر آزار دهنده ای را طی کند
 • اجازه ندهید مشتری از خدمات شما احساس بدی داشته باشد.
 • مطالعه کن و دامنه ی دانسته های خود را افزایش بده
 • تلاش کن به تو نیازمند باشند زیرا ارزش کارمندان به تأمین نیاز های سازمان وابسته است پس ارزش های خود را از قبیل توانایی، دانش، تجربه، تخصص و قریحه ات وارد کار کن.
 • خود را باور داشته باشید و به ارزش های خود اعتماد کنید.
 • تصویر کلان را ببینید. چشم از تصویر کلان بر نداشتن یعنی در جهت هدف ها تنظیم رفتار کردن. هر رفتار خود را جهت هدف ها و برنامه هایت تنظیم و هدایت نما.
 • در وضع و حال درنگ کنید و سهم خود را در سازمان تعیین کنید.

جستجو کنید و پاسخ دهید: ارزش های خود را در زمینه های زیر تعیین کنید:

 • مهارت ها و استعداد ها/: فنی

                             مالی

                             کلامی

                            رهبری

                            ارتباطی

                            تیم سازی

                            ابتکار

                            برنامه ریزی

 • نگرش ها/ : پای بندی ها

               اتمام کار

               شوق

              هماهنگ بودن

              ثبات قدم

              بلند پروازی

 • تجربه و سوابق/ : سابقه

                     داشتن مشتریان

                    کارفرماهای قدیمی و جدید

                    کارآزاد

                    آموزش های تخصصی

                    دوره ها

                   معرفیت ها

 • بهره وری و موفقیت/: انرژی

                           میزان سرعت

                           میزان دقت

                           استقلال شغلی

                           توان پذیرش

                           داشتن ظرفیت کار زیاد

راهبرد سوم:

توانایی و ضعف های خود را بشناسید

 • سئوال کنید و از سئوال کردن نهراسید
 • راه های مختلف دیگری را در کار خود جستجو کنید.
 • اگر توان انجام دادن کاری را ندارید، نه بگوئید. تکیه بر واقعیت خویش یعنی پذیرش مسئولیت کامل ارائه تمامی آنچه از تو خواسته اند. اگر مشکلی دارید و نمی توانید کاری را بموقع تمام کنید، ساکت نباشید و کمک بخواهید تا بتوانید کار را چنانچه توقع وجود دارد انجام دهید.
 • برای افزایش درک خود از کار توانائیهایت، پنج ویژگی را نام ببرید که بنظر شما لازمه ی آن شغل است.
 • آن دسته از توانائیهایی را که در سنجش ارزش نهایی خویش مشخص ساخته اید فهرست کنید.
 • توانائیها و ویژگی های شغلی را با یکدیگر مقایسه کنید تا بدانید در چه جهتی باید تغییر کنید.

دقت کنید و پاسخ دهید:

 • چه توانایی هایی را در خود سراغ دارید (نقاط قوت شما)/
 • چه ضعف هایی را در خود باید کاهش دهید؟
 • شغل شما چه توانایی هایی را می طلبد؟
 • اگر چنانچه ویژگی هایر مرتبط با شغل را نداشته باشید چه می کنید؟
 • در چه زمینه هایی خود را تغییر خواهید داد؟

راهبرد چهارم:

 چشم انداز های خود را تعیین کنید و موفق گردید

 • هدف های عالی خود را مشخص کنید و ببینید تا چه حد با چشم انداز های شرکت همخوانی دارد.
 • اعمال برنامه هایت را در جهت چشم انداز های شرکت تنظیم بکن.
 • بین وظایف خود و رسالتی که باید دنبال کنید رابطه ای ایجاد کنید.
 • با رئیس خود همکاری کنید تا مشخص سازید به کدام هدف ها باید زودتر برسید.
 • الگویی از افراد موفق برای خود انتخاب کرده و موفقیت ها و شیوه های رسیدن به آن ها را در الگوهایتان مشخص و آنها را درونی سازید.
 • موفقیت های خود را حتی اگر کوچک باشند ثبت نمائید.
 • ترس هایتان را برای حرکت بسمت موفقیت کنترل کنید.

پاسخ دهید:

 • چه ترس هایی در زمان تغییر روش های خود دارید؟
 • از چه کسانی می توانید برای بهتر شدن کمک بگیرید؟
 • چه رفتار هایی را حاضرید از الگوهای خود یادبگیرید؟
 • چه موفقیت هایی را می خواهید در آینده بدست آورید (نقشه ی حرکت شما چیست)؟

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید