وقتی می خواهیم در مورد دیگران قضاوت کنیم، میانبرهایی را به کار می گیریم. این تکنینک ها بیشتر اوقات ارزشمندند: کمک می کنند به سرعت در مورد دیگران درک صحیحی پیدا کرده و برای پیش بینی رفتار آنها اطلاعات معتبری در اختیارمان قرار می دهند. البته این میانبرها بی عیب و نقص نیستند و ممکن است برایمان مشکلاتی هم بوجود آورند. شناخت میانبرها کمک می کند تا دریابیم چه زمانی ممکن است استفاده از آنها منجر به اشتباهاتی فاحش شود.

ادراک انتخابی

هر ویژگی که باعث برجستگی انسان، شی یا رویدادی شود، احتمال ادراک آن را افزایش می دهد. چرا؟ چون ما نمی توانیم همه چیزهایی که می بینیم را در کانون توجه خود قرار دهیم ؛ فقط می توانیم محرک های مخصوصی را درک کنیم. بر همین اساس می توان توضیح داد که چرا احتمال آنکه خودرویی شبیه به مال خودتان را ببینید بیشتر است. با توجه به اینکه نمی توانیم هر آنچه در اطرافمان اتفاق می افتد را مورد توجه قرار دهیم، ادراک انتخابی (Selective Perception) را بکار می گیریم. مثال کلاسیکی وجود دارد که نشان می دهد مصالح شخصی چطور ادراک افراد را تحت تاثیر قرار داده و باعث می شود فقط مشکلات را از زاویه خاصی مشاهده کنند. دی- یربرن و سیمون مطالعه ادراکی را به انجام رساندند که طی آن از 23 مدیر خواسته شد شرح مبسوطی که در آن ساختار سازمانی و فعالیت های یک شرکت فولاد توضیح داده شده بود را بخوانند. شش نفر آنها در بخش فروش، پنج نفر در بخش تولید، چهار نفر در حسابداری و هشت نفر در بخش های دیگر فعالیت می کردند. از آنها خواسته شد مهمترین مشکلی که در توضیحات خوانده شده یافته بودند را بنویسند. هشتادو سه درصد مدیران بخش فروش، فروش را به عنوان مشکل اصلی شرکت شناسایی کردند ؛ اما تنها 29 درصد مدیران دیگر، فروش را مشکل اصلی قلمداد کردند. محققین به این نتیجه رسیدند که شرکت کنندگان به جنبه هایی از موقعیت توجه ویژه نشان می دهند که با فعالیت ها و اهدافشان ارتباط دارد. هر گروه، فعالیت های سازمان را طوری به صورت انتخابی درک می کند که با مصالح شخصی آن تطابق بیشتری داشته باشد. از آنجایی که ما نمی توانیم هر آنچه مشاهده می کنیم را مورد توجه قرار دهیم، تنها به بررسی تکه ها و بخش هایی از آنها اکتفا می کنیم. اما این بخش ها به صورت تصادفی انتخاب نمی شوند ؛ بلکه آنها را بر اساس علایق، پیشینه، تجربیات و نگرش هایمان بر می گزینیم. ادراک انتخابی باعث می شود بتوانیم درک سریعی از دیگران داشته باشیم، اما با این کار احتمال ترسیم تصویری نادرست از آنها شدت می یابد. چون ما آنچه را که می خواهیم ببینیم مشاهده می کنیم، ممکن است در موقعیت های مبهم تصویری نادرست در ذهنمان ترسیم شود.


منبع : رفتار سازمانی رابینز مهدی زارع جلد۱ ،استیفن رابینز, تیموتی جاج، ترجمه مهدی زارع

وب سایت روانشناسی صنعتی و سازمانی

استفاده از مطلب فوق در دیگر سایت های اینترنتی مجاز و مورد تایید مدیر سایت نمی باشد. خواهشمند است رعایت امانت بفرمایید. با تشکر

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید