به عنوان مدیر یک سازمان، راهنمایی های زیر را به خاطر بسپارید

  1. محیط خارجی را فراموش نکنید و سازمان خود را در برابر آن حفظ و مصون نمایید. از آنجا که نمی توان تغییرات محیط را پیش بینی کرد، بنابراین، انتظار نداشته باشید که در درون سازمان نظم کامل برقرار باشد به طوری که بتوانید آن را طبق عقل و منطق اداره کنید. بکوشید تا بین نظم کامل و انعطاف پذیری تعادل یا توازن برقرار نمایید.
  2. وظایف زیر را (که هر کدام یکی از سیستم های فرعی سازمان هستند) به افراد و سازمان ها محول کنید : تولید، بازاریابی، تعمیرات و نگهداری، سازگاری با محیط و مدیریت یا سرپرستی امور. مبادا در این راه کوتاهی کنید و با نادیده گرفتن این اقدامات بقا و ادامه حیات سازمان را مورد تهدید قرار دهید.
  3. سازمان را به عنوان نهادی تصور کنید که جدا از افرادی است که در آن کار می کنند. سازمان را بر حسب ویژگی های زیر مشخص کنید : اندازه، رسمی بودن، غیر متمرکز بودن، پیچیدگی، تخصصی بودن، حرفه ای بودن، نسبت کارکنان (پرسنل) و از این قبیل چیزها. برای تجزیه و تحلیل سازمان و مقایسه آن با سایر سازمان ها از این ویژگی ها استفاده کنید.
  4. هنگامی که چیزی را به کار می برید که برای یک موقعیت یا وضعیت مناسب است و امکان دارد همان چیز در موقعیت یا وضعیت دیگری کاربرد نداشته باشد، جانب احتیاط را از دست ندهید. سیستم همه سازمان ها همانند و یکسان نیستند. برای شناسایی ساختار، هدف ها و استراتژی مناسب از تئوری سازمان استفاده کنید و به هنگام مدیریت و کنترل سازمان به یاد آورید که روش ارگانیک بر عکس روش مکانیکی است.
  5. با استفاده از چارچوب ها و الگوهایی که به وسیله تئوری سازمان ارائه می شود و می توان بدان وسیله سازمان را تفسیر و آن را درک کرد، از خود یک مدیر با صلاحیت، شایسته و کارآمد بسازید. متوجه دیدگاهی که انتخاب کرده اید، باشید. برای دست یافتن به چنین چیزهایی، چون حل مساله تعارض و رفع اختلاف بین گروه ها، قدرت و سیاست، ساختار سازمانی، تغییرات محیط و هدف های سازمان از تئوری سازمان استفاده کنید. برای تجزیه و تحلیل قضیه ای که در پی می آید، این راهنمایی ها را به کار بندید.

 


منبع:

مبانی تئوری و طراحی سازمان. تالیف؛ ریچارد آل دفت (۱۹۹۸). ترجمه پارسائیان و اعرابی (۱۳۸۶) چاپ چهارم

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید