توصیه های لازم درباره کاهش هزینه ها بویژه هزینه های پرسنلی و ملاحظات مربوطه به تعدیل نیروی انسانی در شرایط رکود

 • کاهش موقت اضافه کاری، ماموریت، ساعت کاری
 • کاهش هزینه های آموزشی و رفاهی
 • تسهیم هزینه های آموزشی و رفاهی با کارکنان
 • کاهش دواطلبانه بخشی از حقوق و مزایا
 • موکول کردن بخشی از حقوق و مزایا به آینده
 • اطلاع رسانی درباره ضرورت تعدیل (و تلاشهایی که مدیران شرکت جهت حفظ نیروهای کارآمد)
 • ایجاد احساس ضرورت و فوریت اقدام در کارکنان بویژه مدیران
 • اجنتاب از هرگونه اقدام از سوی مدیران که منتناقض با شرایط بحران باشد
 • رهبری اقدامات انقباضی: مثال رئیس جهمور فرانسه
 • سرعت بالا و یکمربته بودن تعدیل: اجتناب از مرحله ای کردن تعدیل
 • ادغام واحدها
 • پرداخت مبتنی بر عملکرد
 • کاهش پاداش مدیران
 • تبدیل نیروهای تمام وقت به پاره وقت
 • استفاده مشترک از تجهیزات و امکانات شرکت
 • مدیریت کردن استخدام: استخدام نیروهای ویژه جهت دستیابی به اهداف آتی
 • توزیع مناسب اطلاعات در سازمان و بهبود ارتباطات
 • ماتریسی کردن هرچه بیشتر ساختار
 • چند مهارتی کردن کارکنان
 • از بین بردن فعالیتهای غیرکارآمد
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید